1)        Poloměr kruhového záhonu je 2 m. Okolo něho je plocha vysypaná pískem (viz obr.), jejíž hranici tvoří strany čtverce o délce 5 m a obvod záhonu. Vypočítejte obsah plochy vysypané pískem.

obr2

2)        Silniční násep má příčný řez tvaru rovnoramenného lichoběžníku o základnách 10 m a 16 m, ramena délky 5 m. Kolik metrů krychlových zeminy je v náspu o délce 400 m?

3)        Sestrojte  \displaystyle \vartriangle ABC, je-li dáno:  \displaystyle \left| BC \right|=10\,cm, \displaystyle {{v}_{a}}=5,5\,cm\displaystyle \beta ={{60}^{\circ }}. Proveďte rozbor, zapište postup konstrukce, proveďte ji a určete počet řešení.

4)        Zjednodušte:

\displaystyle a)\quad \cfrac{\cfrac{3}{4}-1\cfrac{1}{2}-\left( -\cfrac{1}{6} \right)}{1\cfrac{2}{3}-\cfrac{1}{2}}=
\displaystyle b)\quad \cfrac{\cfrac{1}{5}-\left( \cfrac{3}{10}-\cfrac{1}{4} \right)}{\cfrac{2}{5}:\left( -\cfrac{1}{3} \right)}=


5) 
       Plán má měřítko 1 : 2 500. Určete v centimetrech rozměry, které bude mít na tomto plánu pole o délce 310 m a šířce 182,5 m.

6)        Rozhlasový přijímač, jehož původní cena byla 2200 Kč, byl po technickém zdokonalení zdražen o 20 %. Později byl o 15 % z nové ceny zlevněn. Jaká byla jeho konečná cena?

7)        V domě s ústředním vytápěním se denně spotřebuje 0,6t koksu. Zásoba koksu stačí na 75 dní. Na kolik dní bude stačit tato zásoba, sníží-li se denní spotřeba o 37,5 kg?

8)        Deset dlaždičů mělo provést předláždění vozovky ulice za 22 pracovních dní. Po čtyřech dnech byli pro urychlení práce posláni další dva dlaždiči.

a) Po kolika pracovních dnech nyní dokončí předláždění vozovky?
b) Kolik pracovních dní celkem trvalo předláždění vozovky?


Výsledky:

 

1) 12,44 m2;

2)  V náspu je 20 800 m3 zeminy;

3)

\displaystyle \begin{array}{l}1)\quad BC;\,\left| BC \right|=10\,cm\\2)\quad \sphericalangle CBX;\,\left| \sphericalangle CBX \right|={{60}^{\circ }}\\3)\quad \leftrightarrow p;\,\leftrightarrow p\parallel BC;\,d\left( \leftrightarrow p;BC \right)=5,5cm\\4)\quad A;\,A\in \leftrightarrow p\cap \mapsto BX\\5)\quad \vartriangle ABC\end{array}

4) \displaystyle a)\ -\frac{1}{2};\ b)\ -\frac{1}{8};

5) Pole bude mít na plánu rozměry 12,4 cm a 7,3 cm;

6)  Konečná cena byla 2244 Kč;

7) Při snížené spotřebě zásoba vystačí na 80 dní;

8)
a) Předláždění nyní dokončí po 15ti dnech;
b) Předláždění trvalo celkem 19 dní;

CMP
%d bloggers like this: