Procenta

Jak zjistit kolik procent tvoří část z celku?

Kolik procent činí číslo 216 z čísla 900?

1) Základem je 900. Toto číslo představuje 100 % (100 setin):
100 % … 900

2) Velikost jednoho procenta určíme vydělením 100:

100 % … 900
1 % … 9

3) Číslo 216 tvoří neznámý počet procent, označme ho jako p:

100 % … 900
1 % … 9
p % … 216

4) Počet procent určíme dělením. Číslo 216 dělíme velikostí jednoho procenta (číslem 9):

100 % … 900
1 % … 9
p % … 216
p = 216 : 9 = 24

Číslo 216 je 24% z čísla 900.

CMP