Slovní úlohy

1) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Když firma odvezla do spalovny 60 % odpadu, zbylo jí ještě 1 200 kg odpadu. Kolik kg odpadu firma odvezla do spalovny?
 2. Stejné dlaždice byly umístěny ve stejném počtu na dvou paletách. Již se prodaly dvě pětiny dlaždic z první palety a 10 % dlaždic z druhé palety. Hmotnost všech těchto prodaných dlaždic byla 750 kg. Kolik kg váží dosud neprodané dlaždice z obou palet?
 3. Ve sběrných surovinách vykoupili v létě 1 500 kg kovů, což je o 50 % více než na jaře a o 50 % méně než na podzim. O kolik kg kovů vykoupili na podzim více než na jaře?

A) 1 500 kg; B) 1 800 kg; C) 2 000 kg; D) 2 100 kg; E) 2 250 kg; F) jiný počet kg

 

2) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Do prosince roku 2020 prodělal covid-19 každý dvacátý Čech. Kolik procent Čechů prodělalo covid-19 do prosince roku 2020?
 2. Počet novorozenců tvořil v dubnu  počtu novorozenců v březnu. O kolik procent byl počet novorozenců v dubnu vyšší než v březnu?
 3. 3.Teplá kapalina v nádobě po vychladnutí zmenšila svůj objem o . O kolik procent byl objem teplé kapaliny větší než objem vychladlé kapaliny?

A) 4 %; B) 5 %; C) 6 %; D) 7 %; E) 8 %; F) jiný počet procent

 

3) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Ze sklizené mrkve se prodalo 960 kg, a zbývalo tak ještě 40 % sklizené mrkve. Kolik kg mrkve bylo sklizeno?
 2. Během prosince ze skladu odvezli pětinu posypové soli, a ve skladu tak zbylo ještě 9 000 kg posypové soli. Kolik kg posypové soli odvezli ze skladu během prosince?
 3. Obchodník nakoupil 12 000 kg brambor. V říjnu z nich prodal 40 %, v listopadu prodal 75 % zbytku a neprodané brambory daroval charitě. Kolik kg brambor daroval obchodník charitě?

A) 1 600 kg; B) 1 800 kg; C) 2 000 kg; D) 2 250 kg; E) 2 400 kg; F) více než 2 400 kg

 

4) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Kniha se původně prodávala za 300 korun. Po zlevnění stojí jen 40 % původní ceny. O kolik korun byla kniha zlevněna?
 2. Původní cena knihy byla snížena o 120 korun. Po tomto zlevnění se tak prodávala za 25 % původní ceny. Jaká byla původní cena knihy?
 3. Kniha byla zlevněna dvakrát. Na léto byla zlevněna o 50 korun, tj. o 20 % původní ceny. Na podzim pak byla zlevněna ještě o čtvrtinu letní ceny. Kolik korun stála kniha po obou slevách?

A) méně než 120 korun; B) 120 korun; C) 150 korun; D) 160 korun; E) 180 korun; F) více než 180 korun

 

5) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

Ve městě jsou tři střední školy. Na školu X se přihlásilo 450 žáků. Přihlášených žáků bylo o 150 % více než přijatých. Na školu Y se přihlásilo o 50 % více žáků než na školu X. Na školu Y bylo přijato 40 % přihlášených žáků. Na školu Z se přihlásilo 300 žáků, což je o třetinu žáků více, než na ni bylo přijato.

 1. Kolik žáků bylo přijato na školu X?
 2. Kolik žáků bylo přijato na školu Y?
 3. Kolik žáků bylo přijato na školu Z?

A) 180; B) 200; C) 225; D) 270; E) 300; F) jiný počet

 

6) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. V domově pro seniory je 120 klientů a 84 z nich bylo očkováno. Kolik procent klientů domova pro seniory nebylo očkováno?
 2. Vláďa má 40 kartiček. Roman má o čtvrtinu kartiček více než Vláďa. O kolik procent má Vláďa méně kartiček než Roman?
 3. Cena za víkendový pobyt činila 2 000 korun a zahrnovala pouze dopravu, ubytování a stravování. Cena dopravy tvořila čtvrtinu ceny pobytu, ubytování stálo 800 korun. Kolik procent ceny pobytu tvořila cena stravování?

A) 20 %; B) 25 %; C) 30 %; D) 33 %; E) 35 %; F) jiný počet procent

 

7) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Nemocnice obdržela 50 000 dávek vakcíny a 92 % jich již použila k očkování. Kolik dávek vakcíny nemocnici zbývá?
 2. Prováděla se kontrola kvality všech pamětních mincí. Požadovanou kvalitu nemělo 10 % těchto mincí, zbývajících 2 700 mincí bylo v pořádku. Kolik pamětních mincí bylo celkem zkontrolováno?
 3. Minulý měsíc se ve firmě vyráběla čokoláda tří druhů – hořká, mléčná a oříšková. Hořká čokoláda tvořila 24 % celkového množství vyrobené čokolády. Mléčné čokolády se vyrobilo o polovinu více než hořké. Oříškové čokolády se vyrobilo 1 120 kg. Kolik kilogramů čokolády se ve firmě minulý měsíc vyrobilo?

A) 2 800; B) 3 000; C) 3 200; D) 3 600; E) 4 000; F) jiný počet

 

8) Přiřaďte ke každé úloze (1–2) odpovídající výsledek (A–F).

 1. V lednu navštívilo výstavu 350 lidí, v únoru 420 lidí. O kolik procent byla návštěvnost v únoru vyšší než v lednu?
 2. Věra měla naspořeno 1 000 korun. Nejprve si za 20 % úspor koupila tričko a potom 20 % ze zbývajících peněz utratila za knížku. O kolik procent bylo tričko dražší než knížka?

A) o 0 %; B) o 20 %; C) o 25 %; D) o 30 %; E) o 35 %; F) o jiný počet procent

 

9) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Škola má celkem 250 žáků, ale dnes je ve škole jen 200 žáků, ostatní chybí. Kolik procent žáků školy dnes chybí?
 2. Ze 132 žáků školy se pět šestin zúčastnilo soutěže. Nejlepších 33 žáků bylo za úspěch v soutěži odměněno. Kolik procent soutěžících žáků bylo odměněno?
 3. Obor A studuje 270 žáků, což je 18 % všech žáků školy. Obor B téže školy studuje 480 žáků. Kolik procent žáků školy studuje obor B?

A) 20 %; B) 25 %; C) 27 %; D) 30 %; E) 32 %; F) jiný počet procent

 

10) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Farmář z loňské úrody obilí 20 % uskladnil a zbývajících 200 tun prodal. Kolik tun činila loňská úroda obilí?
 2. Farmář letos koupil 300 tun krmiva, což je o 25 % více, než koupil loni. Kolik tun krmiva koupil loni?
 3. Farmář z loňské úrody kukuřice prodal 10 % velkoodběrateli a třetinu zbytkumaloodběratelům. Zbývajících 270 tun kukuřice uskladnil. Kolik tun z loňské úrody kukuřice prodal?

A) 180 tun; B) 200 tun; C) 210 tun; D) 240 tun; E) 250 tun; F) jiný počet tun

 

11) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Ze všech 420 hotelových pokojů bylo včera 15 % pokojů obsazených. Dnes jich je obsazených o dvě třetiny více než včera. Kolik hotelových pokojů je dnes obsazených?
 2. Filip má startovní číslo, jehož třetina je o 9 větší než jeho čtvrtina. Jaké startovní číslo má Filip?
 3. V krabičce bylo 96 matiček. Pak jsme z krabičky odebrali šestinu matiček a přidali do ní šroubky. Nyní je v krabičce o 50 % více šroubků než matiček. Kolik šroubků je nyní v krabičce?

A) 96; B) 105; C) 108; D) 115; E) 120; F) jiný výsledek

 

12) Přiřaďte ke každé úloze (1–2) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Firma očekávala, že získá 120 zakázek, ale nakonec se jí podařilo získat 180 zakázek. O kolik procent firma překročila své očekávání?
 2. V katalogu je cena výrobku 1 000 Kč, ale v prodejně je o 20 % nižší. Na internetu se výrobek prodává za 480 Kč. O kolik procent je cena výrobku na internetu nižší než v prodejně?

A) (o) méně než 40 %; B) (o) 40 %; C) (o) 44 %; D) (o) 45 %; E) (o) 50 %; F) (o) více než 50 %

 

13) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Tři pětiny objemu nádoby jsou zaplněny vodou. Celou nádobu zaplníme po dolití dalších 14 litrů vody. (Nádoba nepřeteče.) Jaký je objem nádoby?
 2. Voda v nádobě vyplňuje 55 % jejího objemu. Když z nádoby odebereme 12 litrů vody, bude zaplněna přesně čtvrtina objemu nádoby. Jaký je objem nádoby?
 3. V každé ze tří stejných nádob je nalito jiné množství vody. V první nádobě vyplňuje voda 30 % jejího objemu a ve druhé nádobě 40 % objemu. Ve třetí nádobě je 19 litrů vody. Kdybychom vodu ze všech nádob rozdělili rovnoměrně, voda by v každé nádobě vyplnila dvě pětiny jejího objemu. Jaký je objem jedné nádoby?

A) 30 litrů; B) 33 litrů; C) 35 litrů; D) 38 litrů; E) 40 litrů; F) jiný objem

 

14) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Zájezd stojí 14 000 korun. Prvnímu zákazníkovi byla poskytnuta 25% sleva. Jaká byla cena zájezdu pro prvního zákazníka?
 2. Zájezd stojí 12 000 korun. Cena zájezdu se skládá ze dvou položek: ceny za pobyt a ceny za dopravu. Cena za dopravu je stejná jako pětina ceny za pobyt. Jaká je cena za samotný pobyt?
 3. Cena zájezdu je 18 000 korun. Předem je třeba zaplatit zálohu, která tvoří dvě třetiny ceny zájezdu. Cena za ubytování je stejná jako 75 % zálohy na zájezd. Jaká je cena za ubytování?

A) 9 000 korun; B) 9 500 korun; C) 9 600 korun; D) 10 000 korun; E) 10 500 korun; F) jiná cena

 

15) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Z přednášky na dvě a půl hodiny zbývá ještě 60 minut do konce. Kolik procent přednášky již uběhlo?
 2. Z času na test uběhlo teprve 27 minut a zbývá ještě 63 minut. Kolik procent času na test ještě zbývá?
 3. Všichni tři členové družstva se bez prodlev vystřídali při plnění soutěžního úkolu. První člen vyčerpal 30 % celkového soutěžního času, druhý potřeboval ještě o 10 minut více než první a na třetího zbylo už jen 10 minut. Kolik procent celkového soutěžního času potřeboval druhý člen?
 4. A) 50 %; B) 55 %; C) 60 %; D) 65 %; E) 70 %; F) jiný počet procent

 

16) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Petr utratil 30 % z 30 Kč. Kolik Kč mu zbylo?
 2. Zatím přišlo jen 12 dětí. Na zbývajících 60 % dětí se čeká. Na kolik dětí se čeká?
 3. Výrobek zdražený o tři čtvrtiny původní ceny stojí 28 Kč. Kolik Kč by stál výrobek zdražený jen o 50 % původní ceny?

A) 14; B) 18; C) 20; D) 21; E) 24; F) jiný výsledek

 

17) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. K ceně 400 Kč se připočítává 5% přirážka. Jaká je cena s přirážkou?
 2. Zlevněním výrobku o 120 Kč se jeho původní cena snížila o 25 %. Kolik korun stojí zlevněný výrobek?
 3. Standardní balení za 360 Kč je o pětinu levnější než luxusní balení. Jaká je cena luxusního balení?

A) 360 Kč; B) 380 Kč; C) 400 Kč; D) 420 Kč; E) 450 Kč; F) jiný výsledek

 

18) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Které číslo získáme zvětšením čísla 400 o 20 %?
 2. Které číslo se po odečtení čísla 100 zmenší o 20 %?
 3. Které číslo je třeba zvětšit o 20 %, aby vzniklo číslo 540?

A) 400; B) 432; C) 450; D) 480; E) 500; F) žádné z uvedených

 

19) Přiřaďte ke každé úloze (1–3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Výrobek stojí 700 korun. Kolik korun bude stát výrobek s 20% slevou?
 2. Zdražení o 20 % znamená zdražení o 90 korun. Kolik korun stojí zdražený výrobek?
 3. Výrobek s 20% přirážkou stojí 600 korun. Kolik korun by stál bez přirážky?

A) 450; B) 480; C) 500; D) 540; E) 560; F) jiný výsledek

 

20) Přiřaďte ke každé úloze (16.1–16.3) odpovídající výsledek (A–F).

 1. Čokoláda, která stála původně 15 korun, byla zdražena o 40 %. Kolik korun stála po zdražení?
 2. Mělo se prodat 40 % aut. Prodalo se však o 20 aut méně, tedy jen 15 % aut. Kolik aut se mělo prodat?
 3. Prodlouží-li se plánovaná přestávka o polovinu, bude trvat 42 minut. Kolik minut bude trvat přestávka, prodlouží-li se jen o čtvrtinu?

A) 21; B) 25; C) 30; D) 32; E) 35; F) jiný výsledek

CMP