Testy

Dělitelnost-01

Desetinná čísla-01

Kruh, kružnice-01

Mocniny a odmocniny-01

Početní operace - 01

Převody jednotek délky - 01

Slovní úlohy-01

Výrazy-01

Zlomky-01

 

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); } CMP