1) Ve které z následujících možností je správně zapsáno číslo osm set pět celých sedmdesát setin?

 1. 85,7
 2. 805,07
 3. 805,70
 4. 805,070

 

2) Které tvrzení vyplývající z uvedených příkladů není správné?

 1. 625 : 100=
 2. 832,6 : 10=
 3. 0,961 ⋅ 100=
 4. 97,756 ⋅ 10=
 1. Nejmenší výsledek je u příkladu I.
 2. Výsledky jsou seřazeny od nejmenšího po největší
 3. Dva výsledky jsou větší než 96
 4. Dva výsledky jsou menší než 83

 

3) Maminka vařila povidla. Naplnila jimi celkem 5 sklenic o objemu 0,7 litru, 4 sklenice o objemu 0,5 litru a tři sklenice o objemu 0,2 litru. Kolik litrů povidel celkem uvařila?

 1. 6,1 litru
 2. 5,6 litru
 3. 5,5 litru
 4. 9,5 litru

 

4) Které z následujících tvrzení o číslech A = 7,634; B = 7,604; C = 7,643 je správné?

 1. Největší je číslo B, nejmenší je číslo C
 2. Největší je číslo C, nejmenší je číslo A
 3. Největší je číslo C, nejmenší je číslo B
 4. Největší je číslo A, nejmenší je číslo B

 

5) Průměrná hmotnost všech chlapců ve třídě je 47,6 kg. David váží o 7,8 kg méně a Jan váží o 2,5 kg více než je průměrná hmotnost. Jaká je hmotnost obou chlapců?

 1. David 38,9 kg; Jan 50,1 kg
 2. David 39,8 kg; Jan 50,1 kg
 3. David 45,1 kg; Jan 55,4 kg
 4. David 39,8 kg; Jan 49,1 kg

 

6) Obraz kterého čísla leží na číselné ose přesně uprostřed mezi obrazy čísel 6,1 a 6,70?

 1. 6,4
 2. 6,04
 3. 6,3
 4. 6,5

 

7) Ve kterém z následujících zápisů se vyskytuje chyba?

 1. 123,09 < 123,10 < 123,100
 2. 7,02 < 7,2 = 7,20
 3. 0,03 = 0,030 < 0,3
 4. 11,43 > 11,4 > 11,34

 

8) Seřaď tato desetinná čísla od největšího po nejmenší:

4,06; 4,51; 4,6; 4,05; 4,55

 


Výsledky:


1C

2D

3A

4C

5B

6A

7A

8: 4,6 > 4,55 > 4,51 > 4,06 > 4,05

 

CMP