1) Jaká je hodnota tohoto číselného výrazu?

\displaystyle \sqrt{10\cdot \sqrt{100}}- \sqrt{5\cdot \sqrt{25}}-\sqrt{2\cdot \sqrt{4}}=

 1.   0
 2.   3
 3.   6
 4.   9

2) Kterému z následujících čísel je roven tento výraz?

\displaystyle 4\cdot {{10}^{5}}+7\cdot {{10}^{4}}+2\cdot {{10}^{2}}+5\cdot {{10}^{0}}=

 1.   407205
 2.   470255
 3.   4725
 4.   470205

3) Které z následujících čísel je rovno tomuto součtu?

\displaystyle 4,05\cdot {{10}^{3}}+2,5\cdot {{10}^{2}}+0,005\cdot {{10}^{5}}=

 1.   4800
 2.   480
 3.   48
 4.   4700

4) Zjednodušený zápis tohoto součinu:

\displaystyle {{3}^{2}}\cdot {{7}^{1}}\cdot {{5}^{3}}\cdot {{3}^{4}}\cdot {{7}^{0}}\cdot {{5}^{4}}

se rovná:

 1.    \displaystyle {{3}^{6}}\cdot {{5}^{12}}\cdot {{7}^{1}}
 2.    \displaystyle {{3}^{8}}\cdot {{5}^{12}}\cdot {{7}^{0}}
 3.    \displaystyle {{3}^{6}}\cdot {{5}^{7}}\cdot {{7}^{0}}
 4.    \displaystyle {{3}^{6}}\cdot {{5}^{7}}\cdot {{7}^{1}}

5) Které z následujících čísel je větší než 10000?

 1.   \displaystyle 2\cdot {{10}^{-4}}
 2.   \displaystyle 2\cdot {{10}^{2}}
 3.   \displaystyle 0,02\cdot {{10}^{4}}
 4.   \displaystyle 0,2\cdot {{10}^{5}}

6) Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny dlouhé 12 cm a 16 cm. Spojením středů jeho stran vznikne nový (menší) pravoúhlý trojúhelník. Jaký je jeho obvod?

 1.   14 cm
 2.   20 cm
 3.   24 cm
 4.   48 cm

7) Jaký je výsledek tohoto rozdílu?

\displaystyle {{4831}^{2}}-{{4830}^{2}}
 1.   9661
 2.   6991
 3.   96
 4.   1

8) Porovnej hodnotu výrazů A a B:

\displaystyle A=\frac{{{3}^{2}}\cdot 5}{{{5}^{2}}}

 
\displaystyle B={{\left( \frac{{{3}^{2}}}{5} \right)}^{-1}}

 1.   Hodnota výrazu A je stejná jako hodnota výrazu B
 2.   Hodnota výrazu A je větší než hodnota výrazu B
 3.   Hodnota výrazu A je menší než hodnota výrazu B
 4.   Nelze určit

Výsledky:

1B

2D

3A

4D

5D

6C

7A

8B

CMP