1) Vyber možnost, obsahující všechny body, které náleží vyznačenému kruhu:

 1.   S, B
 2.   A, S, B
 3.   A, S, B, E
 4.   A, S

2) Jsou dány dvě kružnice, které se dotýkají v jednom bodě. Poloměr jedné z nich je 8 cm, vzdálenost jejich středů je 13 cm. Jaký průměr má druhá kružnice?

 1.   3 cm
 2.   5 cm
 3.   10 cm
 4.   13 cm

3) Kružnice s poloměrem 3 cm prochází všemi vrcholy čtverce A,B,C D.  Jaký je součet délek úseček AC a BD?

 1.   24 cm
 2.   18 cm
 3.   12 cm
 4.   6 cm

4) Je dána kružnice k(S, r=5 cm) a kružnice l(S, r=6 cm). Kolik společných bodů mají kružnice k a l?

 1.   jeden
 2.   dva
 3.   žádný
 4.   více než dva

5) Vyberte správné tvrzení:

 1.   Střed kružnice opsané trojúhelníku je průsečíkem os úhlů a střed kružnice vepsané trojúhelníku je průsečíkem os stran
 2.   Střed kružnice opsané trojúhelníku je průsečíkem os stran a střed kružnice vepsané trojúhelníku je průsečíkem těžnic
 3.   Střed kružnice opsané trojúhelníku je průsečíkem výšek a střed kružnice vepsané trojúhelníku je průsečíkem os úhlů
 4.   Střed kružnice opsané trojúhelníku je průsečíkem os stran a střed kružnice vepsané trojúhelníku je průsečíkem os úhlů

6) Urči, kolik puků se vejde do krabice, jejíž rozměry jsou 20 cm a 30 cm. Puky mají průměr 5cm a jsou naskládány ve třech vrstvách.

 1.   15
 2.   24
 3.   48
 4.   72

7) Jaký je obvod čtverce ABCD, jestliže poloměr kružnice vepsané čtverci ABCD je 2,5 cm?

 1.   5 cm
 2.   10 cm
 3.   20 cm
 4.   25 cm

8) Jaký největší počet mincí ve tvaru kruhu o poloměru 10 mm se vejde do čtverce se stranou 16 cm?

 1.   32
 2.   64
 3.   180
 4.   256

 


Výsledky:


1B

2C

3C

4C

5D

6D

7C

8B

CMP