Jiří Vojta

Hlivická 1, Praha

info@prikladyzmatematiky.cz

Nabízím doučování matematiky online i přes prázdniny. Jsem učitel matematiky, absolvent MFF UK s mnohaletými zkušenostmi s doučováním. Kladu důraz na pochopení učiva, aby byl přínos dlouhodobý.

Cena: 400Kč/60min

CMP