Graf, data, tabulka

1)        V grafu jsou uvedeny počty chlapců a dívek, kteří chodí do šestého, sedmého, osmého a devátého ročníku základní školy:

 • Kolik žáků navštěvuje 2. stupeň základní školy?
 • Kolik procent z celkového počtu žáků na druhém stupni je chlapců?
 • Kolik procent z celkového počtu dětí na druhém stupni navštěvuje 7. ročník?

 

2)        Graf ukazuje zapojení dětí jedné základní školy do sportovních oddílů:

Do hokejového oddílu chodí 66 dětí.

 • Urči, kolik dětí chodí na fotbal.
 • Urči, kolik dětí chodí na florbal nebo plavání.
 • Urči, kolikrát více dětí chodí na atletiku než na plavání.
 • Urči, kolik dětí je celkem zapojeno všech do sportovních oddílů.

 

3)        V grafu je zaznamenáno, kolik litrů vody denně od pondělí do pátku vypije Petr, Honza a David:

 • Kolik litrů vody průměrně denně vypije Petr?
 • Kolik litrů vody vypil ve čtvrtek David, víme-li, že průměrně vypije každý den stejně jako Honza?

 

4)        V tabulce jsou uvedeny počty žáků třídy 8. A a jejich známka z matematiky. V tabulce však není uvedena známka Matěje:

známka 1 2 3 4 5
počet žáků 4 9 10 3 1

 

Jakou nejhorší známku může mít Matěj, aby třída 8. A dosáhla v matematice na lepší průměrnou známku než je 2,60?

 

5)        Pan doktor si zaznamenává, kolik pacientů obou pohlaví v jednotlivých dnech ošetří. Takto vypadala tabulka v jednom týdnu:

pohlaví/den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
muž 29 25 23 28 21
žena 20 15 27 32 35

 

 

 

 • Jaký byl průměrný počet ošetřených pacientů na jeden den?
  A) 45; B) 49; C) 51; D) 57;
 • Ve středu lékař pracoval 6 hodin. Kolik času měl průměrně na jednoho pacienta? Údaj zaokrouhlete na celé minuty.
  A) 10 minut; B) 9 minut; C) 8 minut; D) 7 minut;

Výsledky:

1)

Druhý stupeň navštěvuje celkem 160 žáků.

Chlapců je 55%.

Sedmý ročník navštěvuje 25% všech dětí na druhém stupni.

2)

Na fotbal chodí 84 dětí.

Florbal nebo plavání navštěvuje 42 dětí.

Na atletiku chodí dvakrát více dětí než na plavání.

Sportuje celkem 300 dětí.

3)

Petr vypije průměrně 2,2 litrů vody denně.

Ve čtvrtek David vypil 1 litr vody.

CMP