Zlomky

Zlomek zapisujeme ve tvaru \displaystyle \frac{A}{B}\,;\,B\ne 0. Číslo A se nazývá čitatel zlomku, číslo B se nazývá jmenovatel zlomku. Zlomková čára mezi čísly A a B znamená početní operaci dělení.

\frac{5}{7}+\left ( 5\cdot 9 \right )=

Zlomek nám udává počet stejných částí daného celku:

Př: \displaystyle \frac{2}{3}\,: celek je rozdělen na 3 stejné části, číslo 2 udává jejich počet.

Zlomek \displaystyle \,\frac{A}{B}\, je menší než 1, je-li \displaystyle \,A<B\, (číslo v čitateli je menší než číslo ve jmenovateli):

Př: \displaystyle \,\frac{3}{7}<1\Leftarrow \left( 3<7 \right);\quad \frac{11}{12}<1\Leftarrow \left( 11<12 \right)

Zlomek \displaystyle \,\frac{A}{B}\, je roven 1, je-li \displaystyle \,A=B\, (čísla v čitateli a jmenovateli jsou stejná)

\frac{5}{6}+\sqrt{6}=