Slovní úlohy

1) Jízdní kola se prodávala za  \frac{1}{2}  původní ceny, a to za 4800 Kč. Kolik stála původně?

 

2) Petr přečetl první týden  \frac{3}{8}  knížky, druhý týden  \frac{1}{4}  knížky a třetí týden  \frac{1}{10}  knížky. Knížka má 240 stran.

Rozhodni o pravdivosti tvrzení:

A) 1. týden Petr přečte 30 stran. ANO/NE
B) 2. týden Petr přečte o 30 stran méně než 1. týden. ANO/NE
C) Na konci 3. týdne má Petr přečteno  \frac{29}{40}  knížky. ANO/NE
D) Pokud chce Petr dočíst knihu 4. týden, musí přečíst 65 stran. ANO/NE

 

3) Na letním táboře bylo celkem 180 dětí. V sobotu šly  \frac{2}{5}   z nich na výlet a  \frac{4}{9}  se šly koupat. Zbytek dětí zůstal v táboře.

Rozhodni o pravdivosti tvrzení:

A) Na výlet šlo 70 dětí. ANO/NE
B) V táboře zůstalo více než 25 dětí. ANO/NE
C) Koupat se šlo o  \frac{2}{45}  dětí víc, než šlo na výlet. ANO/NE

 

4) Jiřík snědl 12 bonbónů, což byly  \frac{3}{5}  celkového množství. Kolik bonbónů bylo původně v sáčku?

5) Radek ujel na kole cesty  \frac{5}{7}  a do cíle mu zbývá ještě ujet 10 km.

Rozhodni o pravdivosti tvrzení:

A) Radkovi zbývá do cíle ujet  \frac{3}{7}  cesty. ANO/NE
B) Radek již ujel 25 km. ANO/NE
C) Cesta měřila celkem 36 km. ANO/NE

 

6) David snědl  \frac{1}{3}  dortu a Honza  \frac{1}{2}  zbytku.

Rozhodni o pravdivosti tvrzení:

A) David snědl větší kus dortu než Honza. ANO/NE
B) Honza snědl  \frac{1}{5}  dortu. ANO/NE
C) Rodičům zůstala  \frac{1}{4}  dortu. ANO/NE

 

7) Žáci psali test z matematiky.  \frac{5}{18}  žáků mělo dvojku,  \frac{2}{9}  trojku a  \frac{1}{6}  čtyřku. Nikdo nedostal pětku a jedničku mělo 12 žáků.

Rozhodni o pravdivosti tvrzení:

A) Jedničku dostala  \frac{1}{3}  všech žáků. ANO/NE
B) Počet dětí, který dostal čtyřku byl o 4 menší, než počet dětí, který dostal trojku. ANO/NE
C) Ve třídě bylo celkem 36 dětí. ANO/NE

8) Skladník vydal  \frac{1}{5}  zboží a potom ještě  \frac{1}{8}  zbytku. Jaké množství zůstalo ve skladě?

 

9) Maminka rozdělila jeden velký koláč mezi děti podle toho, jak ji pomáhali s domácími pracemi. Anička dostala \frac{3}{8} koláče, Petr \frac{1}{3} , Karel \frac{1}{6} a Jana zbytek koláče.

Rozhodni o pravdivosti tvrzení:

A) Jana dostala nejmenší část koláče. ANO/NE
B) Petr dostal dvakrát větší kus koláče než Karel. ANO/NE
C) Největší kus koláče dostal Petr. ANO/NE
D) Anička dostala o čtvrt koláče víc než Jana. ANO/NE

 

10) Traktoristé orali pole o rozloze 15\frac{3}{4} ha. dopoledne zorali 3\frac{1}{3} ha, odpoledne 2\frac{5}{6} ha a v noci 4\frac{1}{2} ha. Kolik hektarů zbylo zorat druhý den?

 

11) Eva měla odpoledne 2\frac{1}{4} hodiny volného času. \frac{2}{3} svého volného času věnovala sportu, 30 minut se dívala na televizi.

Rozhodni o pravdivosti tvrzení:

A) Eva se věnovala sportu 90 minut. ANO/NE
B) Eva sportovala o hodinu více, než sledovala TV. ANO/NE
C) Evě zbylo na četbu 20 minut. ANO/NE
CMP