Výsledky

Základní poznatky:

1)

a)  \frac{1}{2} c)  \frac{2}{4} e)  \frac{1}{4} g)  \frac{3}{8}
b)  \frac{1}{2} d)  \frac{3}{4} f)  \frac{1}{4} h)  \frac{5}{8}

2)

a)  \frac{3}{7} b)  \frac{5}{11} c) \frac{3}{2}
d)  \frac{8}{5} e)  \frac{14}{6} f)  \frac{1}{1000}
g)  \frac{5}{12} h)  \frac{9}{25} i)  \frac{16}{13}

3) a) \frac{1}{7};\; b) \frac{1}{12};\; c) \frac{23}{60};\; d) \frac{18}{24};\;

4)

a) 50 e) 100 i) 500
b) 25 f) 20 j) 250
c) 20 g) 4 k) 100
d) 5 h) 1 l) 10

 

5)

a) {\color{Red} \mathbf{\textbf{A}}} = \frac{1}{3}; \; {\color{Blue} \textbf{B}} = \frac{2}{3}
b) \textbf{{\color{Red} A}} = \frac{2}{6}; \; \textbf{{\color{Blue} B}} = \frac{5}{6}
c) \textbf{{\color{Red} A}} = \frac{1}{9};\; \textbf{{\color{Blue} B}} = \frac{3}{9}; \; \textbf{{\color{Green} C}} = \frac{5}{9}; \; \textbf{{\color{DarkOrange} D}} = \frac{8}{9}

 

6)

a) 1 e) 25 i) 500
b) 2 f) 2 j) 100
c) 5 g) 4 k) 10
d) 0,2 h) 1 l) 1

 

7)

a) 30 b) 15 c) 45 d) 1
e) 20 f) 10 g) 40 h) 5

 

8)

a) 12 b) 8 c) 6 d) 2
e) 1 f) 3 g) 4 h) 6

 

9)

a)  \frac{6}{14} ; \frac{6}{16} ; \frac{10}{14} ; \frac{20}{18}
b)  \frac{15}{18} ; \frac{27}{30} ; \frac{6}{9} ; \frac{15}{27}
c)  \frac{15}{25} ; \frac{35}{30} ; \frac{40}{75} ; \frac{5}{35}
d)  \frac{14}{49} ; \frac{28}{63} ; \frac{21}{98} ; \frac{56}{63}
e)  \frac{72}{99} ; \frac{18}{81} ; \frac{90}{162} ; \frac{18}{27}

10)

a) \frac{1}{5}=\frac{2}{{\color{Red} 10}} b) \frac{2}{3}=\frac{8}{{\color{Red} 12}} c) \frac{5}{10}=\frac{{\color{Red} 15}}{30} d) \frac{6}{7}=\frac{{\color{Red} 18}}{21}
e) \frac{5}{8}=\frac{40}{{\color{Red} 64}} f) \frac{4}{7}=\frac{{\color{Red} 12}}{21} g) \frac{9}{11}=\frac{90}{{\color{Red} 110}} h) \frac{4}{50}=\frac{{\color{Red} 8}}{100}
i) \frac{3}{4}=\frac{75}{{\color{Red} 100}} j) \frac{7}{5}=\frac{{\color{Red} 140}}{100} k) \frac{5}{12}=\frac{{\color{Red} 25}}{60} l) \frac{9}{10}=\frac{18}{{\color{Red} 20}}
m) \frac{7}{9}=\frac{63}{{\color{Red} 81}} n) \frac{3}{2}=\frac{9}{{\color{Red} 6}} o) \frac{12}{13}=\frac{60}{{\color{Red} 65}} p) \frac{1}{4}=\frac{{\color{Red} 25}}{100}
q) \frac{25}{11}=\frac{100}{{\color{Red} 44}} r) \frac{3}{7}=\frac{{\color{Red} 36}}{84} s) \frac{11}{17}=\frac{33}{{\color{Red} 51}} t) \frac{49}{50}=\frac{98}{{\color{Red} 100}}

11) 

 \frac{3}{5};\; \frac{11}{12};\; \frac{2}{39};\; \frac{8}{23}

Početní operace:

Slovní úlohy: