Početní operace

1) Vypočítej:

a) \frac{5}{6}+\frac{3}{6}= b) \frac{7}{8}-\frac{1}{8}= c) \frac{4}{8}-\frac{3}{8}=
d) \frac{23}{18}+\frac{5}{18}= e) \frac{5}{8}-\frac{2}{8}= f) \frac{6}{5}+\frac{4}{5}=
g) \frac{3}{7}+\frac{2}{7}= h) \frac{1}{5}+\frac{3}{5}= i) \frac{10}{11}-\frac{10}{11}=

 

2) Sečti zlomky:

a) \frac{1}{2}+\frac{1}{8}= b) \frac{1}{9}+\frac{1}{3}= c) \frac{1}{3}+\frac{1}{15}=
d) \frac{1}{7}+\frac{1}{70}= e) \frac{1}{60}+\frac{1}{15}= f) \frac{1}{4}+\frac{1}{5}=
g) \frac{3}{7}+\frac{3}{2}= h) \frac{1}{4}+\frac{4}{3}= i) \frac{3}{5}+\frac{2}{3}=

 

3) Odečti zlomky:

a) \frac{1}{2}-\frac{1}{3}= b) \frac{1}{2}-\frac{1}{5}= c) \frac{1}{3}-\frac{1}{5}=
d) \frac{1}{3}-\frac{1}{6}= e) \frac{5}{7}-\frac{1}{2}= f) \frac{3}{6}-\frac{1}{3}=
g) \frac{5}{2}-\frac{7}{8}= h) \frac{4}{7}-\frac{1}{5}= i) \frac{3}{10}-\frac{2}{15}=

 

4) Sečti zlomky:

a) \frac{3}{8}+\frac{2}{5}= b) \frac{2}{7}+\frac{28}{21}= c) \frac{7}{12}+\frac{5}{16}=
d) \frac{1}{2}+\frac{2}{5}+\frac{1}{4}= e) \frac{2}{15}+\frac{2}{5}+\frac{1}{3}= f) \frac{3}{4}+\frac{5}{6}+\frac{7}{8}=
g) \frac{3}{10}+\frac{1}{4}+\frac{5}{12}= h) \frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}= i) \frac{2}{3}+\frac{5}{6}+\frac{8}{9}+\frac{26}{27}=

 

5) Vypočítej:

a) \frac{1}{2}-\frac{3}{8}= b) \frac{3}{4}-\frac{2}{7}= c) \frac{8}{15}-\frac{1}{5}=
d) \frac{6}{7}-\frac{1}{3}= e) \frac{9}{20}-\frac{1}{4}= f) \frac{15}{7}-\frac{22}{14}=
g) \frac{11}{10}-\frac{5}{6}= h) \frac{23}{14}-\frac{16}{21}= i) \frac{53}{40}-\frac{21}{20}=

 

6) Vypočítej:

a) 2\frac{1}{4}+1\frac{3}{8}= b) 5\frac{2}{3}+5\frac{4}{9}=
c) 1\frac{1}{2}+2\frac{1}{4}+3\frac{1}{8}= d) 2\frac{2}{3}+\frac{3}{4}+3\frac{1}{5}+\frac{5}{8}=

 

7) Vypočítej:

a) 5\frac{1}{4}-\frac{3}{4}= b) 6\frac{1}{4}-3\frac{3}{8}=
c) 8\frac{4}{11}-\frac{5}{6}= d) 6\frac{2}{9}-\frac{7}{12}=
e) 4\frac{1}{3}-2\frac{5}{9}= f) 6\frac{2}{5}-4\frac{1}{15}=
g) 10\frac{1}{4}-3\frac{2}{10}= h) 3\frac{2}{7}-\frac{28}{21}=

 

8) Vypočítej:

a) \frac{3}{4}\cdot \frac{2}{5}= b) \frac{3}{10}\cdot \frac{5}{9}= c) \frac{9}{16}\cdot \frac{12}{19}=
d) \frac{14}{15}\cdot \frac{20}{24}= e) \frac{10}{12}\cdot \frac{24}{15}= f) \frac{4}{9}\cdot \frac{8}{15}=
g) \frac{20}{17}\cdot \frac{34}{8}= h) \frac{8}{15}\cdot \frac{10}{11}= i) \frac{5}{12}\cdot \frac{3}{7}=
j) \frac{7}{3}\cdot \frac{17}{14}= k) \frac{2}{13}\cdot \frac{4}{12}= l) \frac{5}{6}\cdot \frac{9}{7}=
m) \frac{13}{10}\cdot \frac{10}{13}= n) \frac{21}{17}\cdot \frac{17}{14}= o) \frac{3}{8}\cdot \frac{6}{21}=

9) Vypočítej:

a) \frac{1}{3}:\frac{1}{2}= b) \frac{2}{5}:\frac{1}{4}= c) \frac{11}{20}:\frac{5}{9}=
d) \frac{3}{4}:\frac{2}{7}= e) \frac{1}{10}:\frac{1}{7}= f) \frac{3}{4}:\frac{4}{5}=
g) \frac{1}{2}:\frac{1}{8}= h) \frac{1}{7}:\frac{1}{7}= i) \frac{1}{4}:3=
j) 2:\frac{11}{5}= k) 8:\frac{4}{3}= l) 28:\frac{7}{10}=
m) 1:\frac{1}{2}= n) 6:\frac{12}{11}= o) 4:\frac{5}{8}=

 

10) Vypočítej:

a) \, \frac{1}{2}-\left ( +\frac{3}{5} \right )= b) \, \frac{2}{3}-\left ( -\frac{5}{6} \right )=
c) \, -\frac{5}{6}-\left ( -\frac{3}{4} \right )+\frac{7}{12}= d) \, \frac{12}{24}-\left ( +\frac{7}{6} \right )+\left ( -\frac{5}{12} \right )=
e) \, \frac{14}{4}-\left ( -\frac{2}{8} \right )+\left ( -\frac{12}{6} \right )= f) \, -\frac{3}{4}+\left ( +2\frac{1}{2} \right )=
g) \, 2\frac{1}{5}-\left ( -1\frac{3}{4} \right )= h) \, 4\frac{1}{2}+\left ( +\frac{1}{2} \right )-\left ( -\frac{1}{2} \right )=
i) \, 2\frac{1}{5}-\left ( -\frac{3}{10} \right )+\left ( -\frac{4}{20} \right )= j) \, 4\frac{1}{3}-\left ( +2\frac{1}{6} \right )-\left ( -\frac{7}{9} \right )=

 

11) Vypočítej:

a)  \left ( 2+\frac{1}{3} \right )\cdot \frac{3}{7}= b)  \left ( \frac{2}{5}+4 \right )\cdot \frac{5}{4}=
c)  \left ( 7-\frac{3}{8} \right )\cdot \frac{4}{7}= d)  \left ( \frac{5}{7}+\frac{4}{7} \right )\cdot 5\frac{1}{3}=
e)  \left ( \frac{2}{3}+\frac{5}{6} \right )\cdot \frac{1}{2}= f)  \left ( \frac{3}{4}-\frac{1}{2} \right )\cdot \frac{2}{3}=
g)  \left ( \frac{5}{8}-\frac{1}{3} \right )\cdot \frac{6}{5}= h)  \left ( 5\frac{1}{9}+2\frac{1}{3} \right )\cdot 3=

 

12) Vypočítej:

a)  2\cdot \left ( \frac{1}{4}+\frac{2}{5} \right )= b)  \frac{6}{11}\cdot \left ( \frac{2}{3}+\frac{1}{4} \right )=
c)  \left ( \frac{3}{10}+\frac{1}{6} \right )\cdot 5= d)  \left ( \frac{4}{15}+\frac{2}{5} \right )\cdot \frac{3}{8}=
e)  \frac{6}{13}\cdot \left ( \frac{3}{14}+\frac{2}{21} \right )= f) -\left ( \frac{2}{3}+\frac{4}{5} \right )\cdot \frac{3}{11}=
g)  \left ( 3-\frac{1}{4} \right )\cdot 2= h)  3\cdot \left ( \frac{5}{8}-1 \right )=
i)  \left ( \frac{11}{14}-\frac{3}{4} \right )\cdot 7= j)  24\cdot \left ( \frac{5}{8}-\frac{2}{3} \right )=
k)  \left ( -\frac{18}{5} \right )\cdot \left ( \frac{7}{12}-\frac{5}{9} \right )= l)  \left ( \frac{1}{6}-\frac{5}{7} \right )\cdot \left ( -\frac{7}{23} \right )=

 

13) Sousední čísla sečti a vepiš jejich součet do rámečku v nižším řádku:

 

14) Sousední čísla odečti a vepiš jejich rozdíl do rámečku v nižším řádku:

15) Vypočítej:

a) -\frac{15}{18}+\left ( -\frac{1}{9} \right )= b)  \frac{3}{10}-\left ( -\frac{1}{15} \right )=
c)  \frac{7}{12}-\left ( +\frac{3}{4} \right )= d) -\frac{4}{5}+\frac{5}{6}=
e) -\frac{5}{7}-\frac{2}{9}= f)  \frac{1}{3}+\left ( -\frac{3}{4} \right )=

 

16) Vypočítej:

a)  \frac{2}{9}+\left ( \frac{7}{12}-1\frac{1}{4} \right )= b) -2\frac{1}{3}-\left ( \frac{1}{5}+\frac{6}{45} \right )=
c)  \left ( \frac{3}{7}-\frac{1}{3} \right )-\frac{5}{21}= d)  1\frac{1}{5}-\left ( \frac{5}{8}-\frac{3}{10} \right )=
e)  \left ( \frac{5}{12}-\frac{11}{36} \right )-\left ( \frac{1}{4}+\frac{6}{48} \right )= f)  \left ( \frac{2}{3}+\frac{1}{4} \right )-\left ( \frac{3}{8}-\frac{1}{12} \right )=
g)  \left ( \frac{3}{5}+\frac{7}{10} \right )+\left ( \frac{1}{2}-\frac{4}{15} \right )= h)  \left ( \frac{1}{6}-\frac{3}{7} \right )-\left ( \frac{5}{21}+\frac{1}{3} \right )=
CMP