1) Zapiš zlomkem, jaká část obrázku je vyjádřená barevně:

a) c) e) g)
b) d) f) h)

 

2) Zapiš zlomkem:

a) tři sedminy b) pět jedenáctin c) tři poloviny
d) osm pětin e) čtrnáct šestin f) jedna tisícina
g) pět dvanáctin h) devět dvacetipětin i) šestnáct třináctin

 

3) Doplň, jakou část celku tvoří dané části:

a) Když týden trvá 7 dní, 1 den je ? týdne c) Minuta trvá 60 s, 23 s je ? minuty
b) Když rok má 12 měsíců, 1 měsíc je ? roku d) Den trvá 24 hodin, 18 hodin je ? dne

 

4) Vypočítej:

a) \frac{1}{2} metru=                   cm e) \frac{1}{10} km=                       m i) \frac{1}{2} kg=                           g
b) \frac{1}{4} metru=                   cm f) \frac{1}{50} km=                       m j) \frac{1}{4} kg=                           g
c) \frac{1}{5} metru=                   cm g) \frac{1}{250} km=                     m k) \frac{1}{10} kg=                         g
d) \frac{1}{20} metru=                 cm h) \frac{1}{1000} km=                   m l) \frac{1}{100} kg=                        g

 

5) Zapiš zlomkem, jaká část z jedné je označena daným písmenem:

a)
b)
c)

 

6) Vypočítej:

a)  \frac{1}{10} dm=                    cm e) \frac{1}{4} m=                         cm i) \frac{1}{2} km=                          m
b)  \frac{1}{5} dm=                      cm f) \frac{1}{50} m=                        cm j) \frac{1}{10} km=                        m
c)  \frac{1}{2} dm=                    cm g) \frac{1}{25} m=                       cm k) \frac{1}{100} km=                     m
d)  \frac{1}{50} dm=                    cm h) \frac{1}{100} m=                     cm l) \frac{1}{1000} km=                    m

 

7) Vypočítej kolik minut je:

a) \frac{1}{2} hod b) \frac{1}{4} hod c)  \frac{3}{4} hod d) \frac{1}{60} hod
e) \frac{1}{3} hod f) \frac{1}{6} hod g) \frac{2}{3} hod h) \frac{1}{12} hod

 

8) Vypočítej kolik hodin je:

a) \frac{1}{2} dne b) \frac{1}{3} dne c) \frac{1}{4} dne d) \frac{1}{12} dne
e) \frac{1}{24} dne f) \frac{1}{8} dne g) \frac{1}{6} dne h) \frac{3}{12} dne

 

9) Rozšiř zlomky daným číslem:

a) číslem 2: \frac{3}{7}= \frac{3}{8}= \frac{5}{7}= \frac{10}{9}=
b) číslem 3: \frac{5}{6}= \frac{9}{10}= \frac{2}{3}= \frac{5}{9}=
c) číslem 5: \frac{3}{5}= \frac{7}{10}= \frac{8}{15}= \frac{1}{7}=
d) číslem 7: \frac{2}{7}= \frac{4}{9}= \frac{3}{14}= \frac{8}{9}=
e) číslem 9: \frac{8}{11}= \frac{2}{9}= \frac{10}{18}= \frac{2}{3}=

 

10) Doplň chybějící čísla tak, aby platila rovnost:

a)  \frac{1}{5}=\frac{2}{\square } b)  \frac{2}{3}=\frac{8}{\square } c)  \frac{5}{10}=\frac{\square }{30} d)  \frac{6}{7}=\frac{\square }{21}
e)  \frac{5}{8}=\frac{40}{\square } f)  \frac{4}{7}=\frac{\square }{21} g)  \frac{9}{11}=\frac{90}{\square } h)  \frac{4}{50}=\frac{\square }{100}
i)  \frac{3}{4}=\frac{75}{\square } j)  \frac{7}{5}=\frac{\square }{100} k)  \frac{5}{12}=\frac{\square }{60} l)  \frac{9}{10}=\frac{18}{\square }
m)  \frac{7}{9}=\frac{63}{\square } n)  \frac{3}{2}=\frac{9}{\square } o)  \frac{12}{13}=\frac{60}{\square } p)  \frac{1}{4}=\frac{\square }{100}
q)  \frac{25}{11}=\frac{100}{\square } r)  \frac{3}{7}=\frac{\square }{84} s)  \frac{11}{17}=\frac{33}{\square } t) \frac{49}{50}=\frac{98}{\square }

 

11) Zapiš správně rovnosti:

a) b)
c) d)
e) f)
g) h)
i) j)

12) Vyber ze zlomků ty, které jsou v základním tvaru:

\frac{3}{5};\; \frac{10}{8};\; \frac{12}{15};\; \frac{11}{12};\; \frac{13}{17};\; \frac{10}{18};\; \frac{4}{8};\; \frac{2}{39};\; \frac{4}{10};\; \frac{14}{49};\; \frac{13}{39};\; \frac{8}{23}

 

13) Doplň chybějící čísla tak, aby platila rovnost:

a) \frac{8}{10}=\frac{\square }{5} b) \frac{400}{100}=\frac{\square }{5} c) \frac{5}{25}=\frac{\square }{5}
d) \frac{45}{90}=\frac{5}{\square } e) \frac{50}{200}=\frac{1}{\square } f) \frac{40}{75}=\frac{{ \square} }{15}
g) \frac{15}{21}=\frac{\square }{7} h) \frac{74}{100}=\frac{37}{\square } i) \frac{40}{60}=\frac{2}{\square }

 

14) Zkrať zlomky na základní tvar:

a) \frac{4}{18}= b) \frac{15}{6}= c) \frac{14}{21}= d) \frac{6}{28}= e) \frac{6}{10}= f) \frac{20}{70}=
g) \frac{33}{44}= h) \frac{9}{81}= i) \frac{14}{49}= j) \frac{25}{30}= k) \frac{6}{39}= l) \frac{17}{51}=

 

15) Převeď zlomky na desetinná číslo:

a) \frac{1}{2}= b) \frac{3}{5}= c) \frac{3}{12}=
d) \frac{9}{50}= e) \frac{3}{25}= f) \frac{4}{200}=
g) \frac{1}{3}= h) \frac{5}{11}= i) \frac{5}{6}=

 

16) Převeď desetinná čísla na zlomky:

a) 0,2= b) 1,3= c) 4,03=
d) 1,34= e) 0,25= f) 7,009=
g) 0,011= h) 0,05= i) 13,013=

 

17) Převeď smíšená čísla na zlomky:

a) 3\frac{3}{5}= b) 1\frac{1}{7}= c) 2\frac{3}{4}=
d) 10\frac{1}{2}= e) 11\frac{3}{4}= f) 2\frac{3}{11}=
g) 4\frac{19}{20}= h) 5\frac{1}{100}= i) 9\frac{8}{9}=

 

18) Převeď zlomky na smíšená čísla:

a) \frac{7}{5}= b) \frac{45}{4}= c) \frac{12}{7}=
d) \frac{32}{15}= e) \frac{19}{6}= f) \frac{22}{5}=
g) \frac{7}{2}= h) \frac{67}{5}= i) \frac{121}{6}=

 

19) Doplň znaménka rovnosti a nerovnosti:

a) \frac{3}{4}\, \square \, \frac{15}{20} b) \frac{2}{3}\, \square \, \frac{3}{5} c) \frac{3}{8}\, \square \, \frac{21}{14}
d) \frac{6}{5}\, \square \, \frac{5}{6} e) \frac{3}{4}\, \square \, \frac{5}{6} f) \frac{1}{2}\, \square \, \frac{3}{8}
g) \frac{5}{10}\, \square \, \frac{1}{5} h) \frac{8}{7}\, \square \, \frac{4}{6} i) \frac{7}{10}\, \square \, \frac{3}{4}
j) \frac{5}{9}\, \square \, \frac{13}{18} k) \frac{2}{3}\, \square \, \frac{6}{7} l) \frac{2}{5}\, \square \, \frac{8}{24}
m) \frac{4}{3}\, \square \, \frac{10}{15} n) \frac{2}{4}\, \square \, \frac{5}{6} o) \frac{6}{7}\, \square \, \frac{25}{28}

 

20) Uspořádej zlomky \frac{2}{3};\, \frac{7}{15};\, \frac{5}{6};\, \frac{4}{5};\, \frac{11}{10}  podle velikosti od nejmenšího k největšímu.

 

21) Uspořádej zlomky \frac{2}{3};\, \frac{11}{12};\, \frac{5}{4};\, \frac{5}{6};\, \frac{7}{8}  podle velikosti od největšího k nejmenšímu.

 

22) Porovnej dané zlomky:

a) \frac{35}{70}\, \square \, \frac{9}{30} b) \frac{18}{48}\, \square \, \frac{24}{40} c) \frac{24}{32}\, \square \, \frac{11}{30}
d) \frac{13}{20}\, \square \, \frac{7}{15} e) \frac{14}{30}\, \square \, \frac{6}{45} f) \frac{12}{45}\, \square \, \frac{48}{60}

 

23) Porovnej čísla:

a) 1\frac{1}{10}\, \square \, 2\frac{1}{10} b) 2\frac{5}{9}\, \square \, 2\frac{2}{3} c) 1\frac{2}{3}\, \square \, 1\frac{2}{5}
d) 3,7\, \square \, 3\frac{3}{10} e) 4,25\, \square \, \frac{9}{2} f) 5,75\, \square \, 5\frac{3}{4}
CMP