1) Zapište zlomkem, jaká část obrázku je vyjádřená barevně:

a) c) e) g)
b) d) f) h)

 

2) Zapište zlomkem:

a) tři sedminy b) pět jedenáctin c) tři poloviny
d) osm pětin e) čtrnáct šestin f) jedna tisícina
g) pět dvanáctin h) devět dvacetipětin i) šestnáct třináctin

 

3) Doplň, jakou část celku tvoří dané části:

a) Když týden trvá 7 dní, 1 den je ? týdne c) Minuta trvá 60 s, 23 s je ? minuty
b) Když rok má 12 měsíců, 1 měsíc je ? roku d) Den trvá 24 hodin, 18 hodin je ? dne

 

4) Vypočítejte:

a) \frac{1}{2} metru=                   cm e) \frac{1}{10} km=                       m i) \frac{1}{2} kg=                           g
b) \frac{1}{4} metru=                   cm f) \frac{1}{50} km=                       m j) \frac{1}{4} kg=                           g
c) \frac{1}{5} metru=                   cm g) \frac{1}{250} km=                     m k) \frac{1}{10} kg=                         g
d) \frac{1}{20} metru=                 cm h) \frac{1}{1000} km=                   m l) \frac{1}{100} kg=                        g

 

5) Zapište zlomkem, jaká část z jedné je označena daným písmenem:

a)
b)
c)

 

6) Vypočítejte:

a)  \frac{1}{10} dm=                    cm e) \frac{1}{4} m=                         cm i) \frac{1}{2} km=                          m
b)  \frac{1}{5} dm=                      cm f) \frac{1}{50} m=                        cm j) \frac{1}{10} km=                        m
c)  \frac{1}{2} dm=                    cm g) \frac{1}{25} m=                       cm k) \frac{1}{100} km=                     m
d)  \frac{1}{50} dm=                    cm h) \frac{1}{100} m=                     cm l) \frac{1}{1000} km=                    m

 

7) Vypočítejte kolik minut je:

a) \frac{1}{2} hod b) \frac{1}{4} hod c)  \frac{3}{4} hod d) \frac{1}{60} hod
e) \frac{1}{3} hod f) \frac{1}{6} hod g) \frac{2}{3} hod h) \frac{1}{12} hod

 

8) Vypočítejte kolik hodin je:

a) \frac{1}{2} dne b) \frac{1}{3} dne c) \frac{1}{4} dne d) \frac{1}{12} dne
e) \frac{1}{24} dne f) \frac{1}{8} dne g) \frac{1}{6} dne h) \frac{3}{12} dne

 

9) Rozšiřte zlomky daným číslem:

a) číslem 2: \frac{3}{7}= \frac{3}{8}= \frac{5}{7}= \frac{10}{9}=
b) číslem 3: \frac{5}{6}= \frac{9}{10}= \frac{2}{3}= \frac{5}{9}=
c) číslem 5: \frac{3}{5}= \frac{7}{10}= \frac{8}{15}= \frac{1}{7}=
d) číslem 7: \frac{2}{7}= \frac{4}{9}= \frac{3}{14}= \frac{8}{9}=
e) číslem 9: \frac{8}{11}= \frac{2}{9}= \frac{10}{18}= \frac{2}{3}=

 

10) Doplň chybějící čísla tak, aby platila rovnost:

a)  \frac{1}{5}=\frac{2}{\square } b)  \frac{2}{3}=\frac{8}{\square } c)  \frac{5}{10}=\frac{\square }{30} d)  \frac{6}{7}=\frac{\square }{21}
e)  \frac{5}{8}=\frac{40}{\square } f)  \frac{4}{7}=\frac{\square }{21} g)  \frac{9}{11}=\frac{90}{\square } h)  \frac{4}{50}=\frac{\square }{100}
i)  \frac{3}{4}=\frac{75}{\square } j)  \frac{7}{5}=\frac{\square }{100} k)  \frac{5}{12}=\frac{\square }{60} l)  \frac{9}{10}=\frac{18}{\square }
m)  \frac{7}{9}=\frac{63}{\square } n)  \frac{3}{2}=\frac{9}{\square } o)  \frac{12}{13}=\frac{60}{\square } p)  \frac{1}{4}=\frac{\square }{100}
q)  \frac{25}{11}=\frac{100}{\square } r)  \frac{3}{7}=\frac{\square }{84} s)  \frac{11}{17}=\frac{33}{\square } t) \frac{49}{50}=\frac{98}{\square }

 

11) Vyber ze zlomků ty, které jsou v základním tvaru:

\frac{3}{5};\; \frac{10}{8};\; \frac{12}{15};\; \frac{11}{12};\; \frac{13}{17};\; \frac{10}{18};\; \frac{4}{8};\; \frac{2}{39};\; \frac{4}{10};\; \frac{14}{49};\; \frac{13}{39};\; \frac{8}{23}