1) David chodí každý den běhat. Jeho obvyklá trase je 4 km. Kolik km uběhne za týden, jestliže ve středu uběhne o 1 km více než obvykle, ale v sobotu uběhne pouze polovinu obvyklé vzdálenosti?

 1.   20 km
 2.   24 km
 3.   27 km
 4.   28 km

2) V rove 1879 vynalezl Edison žárovku. V roce 1603 byl vynalezen teploměr, v roce 1300 brýle. Roku 1876 vynalezl A. G. Bell telefon. Který z uvedených vynálezů je nejmladší?

 1.   brýle
 2.   telefon
 3.   teploměr
 4.   žárovka

3) V jednom sudu je 1000 litrů vody, ve druhém sudu je 5000 litrů vody. Kolik litrů vody musíme přelít z druhého sudu do prvního sudu, aby bylo v obou sudech stejné množství vody?

 1.   1500 l
 2.   2000 l
 3.   2500 l
 4.   3000 l

4) Paní Nováková nakoupila v obchodu maso za 237 Kč, ovoce a zeleninu za 139 Kč, pečivo za 28 Kč a tři tvarohy po 18 Kč. Zaplatila bankovkou v hodnotě 500 Kč. Kolik Kč jí pokladní vrátila?

 1.   78 Kč
 2.   48 Kč
 3.   42 Kč
 4.   38 Kč

5) Petr za dvě limonády a pět čokolád zaplatil 98 Kč. Kdyby si koupil dvě limonády jen tři čokolády, zaplatil by jen 82 Kč. Kolik Kč stojí jedna limonáda?

 1.   20 Kč
 2.   24 Kč
 3.   29 Kč
 4.   32 Kč

6) Eva dlužila kamarádce 30 Kč. Od tatínka dostala 100 Kč, za které si koupila čokoládu za 22 Kč a šest balíčků žvýkaček. Když zaplatila dluh kamarádce, nic jí nezbylo. Kolik Kš stál balíček žvýkaček?

 1.   6 Kč
 2.   8 Kč
 3.   12 Kč
 4.   15 Kč

7) Třídu 9. C navštěvuje 15 dívek. 9 dívek do školy dojíždí vlakem. Vlakem dojíždí také 9 chlapců. Kolik žáků je v 9. C, pokud 10 žáků této třídy nedojíždí vlakem?

 1.   21
 2.   25
 3.   26
 4.   28

8) Pokladní má v pokladně dostatečné množství všech českých bankovek a mincí. Jaký je nejnižší počet platidel, z nichž poskládá částku 14893 Kč?

 1.   14
 2.   13
 3.   12
 4.   11


Výsledky:

1C

2D

3B

4C

5C

6B

7D

8C

CMP