1) Petr jel s rodiči autem na výlet. První tři desetiny cesty si prohlížel cestu, poslední dvě desetiny cesty si povídal s rodiči. Zbytek cesty strávil Petr sledováním pohádky. Jak velkou část cesty Petr sledoval pohádku?

 1. čtyři desetiny cesty
 2. pět desetin cesty
 3. šest desetin cesty
 4. sedm desetin cesty

 

2) Každý z pěti celků rozdělíme na čtvrtiny. Kolik čtvrtin dostaneme?

 1. 4
 2. 5
 3. 20
 4. 24

 

3) Který zlomek vyjadřuje obraz čísla vyznačeného na číselné ose?

 

 

 

 1. \frac{1}{6}
 2. \frac{3}{4}
 3. \frac{3}{5}
 4. \frac{3}{4}

4) Jaký bude výsledek, pokud sečteme čitatele zlomků  \frac{15}{2}; \frac{14}{5}; \frac{17}{8}  a vydělíme je nejmenším jmenovatelem?

 1. 23
 2. 34
 3. 46
 4. 52

 

5) Maminka koupila hořkou, mléčnou a bílou čokoládu. Každou z nich rozlámala na čtyři shodné díly. Eva si vzala z každé čokolády jeden díl, Jana si vzala z každé čokolády také jeden díl. Který z následujících zlomků vyjadřuje, jaká část z celkového množství zbyla?

 1. \frac{1}{2}
 2. \frac{2}{3}
 3. \frac{3}{12}
 4. \frac{4}{12}

 

6) V sadu je 9 řad stromů, v každé řadě je 20 stromů. Polovina z nich jsou třešně, čtvrtina meruňky a zbytek jsou hrušně. Kolik hrušní roste v sadu?

 1. 55
 2. 50
 3. 45
 4. 40

 

7) Petr sbíral starý papír. První den nabíral dva a půl kilogramu, druhý den jeden a třičtvrtě kilogramu, třetí den nasbíral 5 kilogramů, čtvrtý den čtvrt kilogramu a konečně pátý den nasbíral půl kilogramu. Kolik kilogramů starého papíru nasbíral Petr za pět dní?

 1. 9,5 kg
 2. 10 kg
 3. 10,25 kg
 4. 10,5 kg

8) Měsíční permanentka do bazénu stála 1200 Kč. Následující měsíc byla cena permanentky o jednu desetinu snížena. Kolik nyní zaplatíme za tři permanentky?

 1. 360 Kč
 2. 1080 Kč
 3. 3240 Kč
 4. 3600 Kč

 


Výsledky:

1B
2C
3C
4A
5A
6C
7B
8C

 

CMP