1) Jaký je výsledek daného příkladu?

\displaystyle 75+25:5+5=
 1.   75
 2.   80
 3.   85
 4.   90

 

2) Po kterém čísle je potřeba uzavřít závorku, aby platila uvedená rovnost?

\displaystyle 5\cdot \left( 2\cdot 3-1+8:4=27 \right.
 1.   po čísle 3
 2.   po čísle 1
 3.   po čísle 8
 4.   po čísle 4

 

3) Jaký je výsledek následujícího výpočtu?

\displaystyle 3+5\cdot 6-27:3=
 1.   2
 2.   41
 3.   24
 4.   7

 

4) Pro které z následujících čísel platí, že přičteme-li k němu číslo 15 a vydělíme dvěma, dostaneme číslo 10?

 1.   5
 2.   7
 3.   8
 4.   10

 

5) Který z následujících příkladů má největší výsledek?

 1.   \displaystyle 12:6+4:2=
 2.   \displaystyle 36:\left( 10:5+4 \right)=
 3.   \displaystyle 29-\left( 5\cdot 2+3\cdot 3 \right)=
 4.   \displaystyle \left( 3+9 \right)\cdot 2-4\cdot \left( 3+8:4 \right)=

 

6) O kolik musíme zmenšit tučně zapsané číslo, aby byl následující zápis pravdivý?

3468 + 5621 = 8665

 1. o 463
 2. o 458
 3. o 424
 4. o 406

 

7) Když neznámé číslo vynásobím pěti, od součinu odečtu 35 a výsledek vydělím třemi, dostanu 30. Urči neznámé číslo.

 1. 20
 2. 25
 3. 30
 4. 35

 

8) Jaký výsledek dostaneš, jestliže k součinu čísel 27 a 18 přičteš rozdíl čísel 165 a 108?

 1. 2025
 2. 543
 3. 102
 4. 651

Výsledky:


1C

2B

3C

4A

5C

6C

7B

8B

CMP