1) Které tvrzení o následujícím výrazu je pravdivé?

a^{2}b^{3}+5xy^{3}z

 1. jedná se o jednočlen
 2. jedná se o dvoučlen
 3. jedná se o trojčlen
 4. jedná se o pětičlen

 

2) Která z následujících rovností je platná?

 1. \left ( a+3 \right )^{2}=a^{2}+6a+9^{2}
 2. \left ( a+3 \right )^{2}=a+6a+9
 3. \left ( a+3 \right )^{2}=a^{2}+3a+9
 4. \left ( a+3 \right )^{2}=a^{2}+6a+9

 

3) Která z následujících možností představuje výraz \left ( -x+5y \right )^{2}  upravený pomocí vzorce pro druhou mocninu?

 1. x^{2}-10xy+25y^{2}
 2. -x^{2}+10xy+25y^{2}
 3. x^{2}-10xy-25y^{2}
 4. -x^{2}+10xy+25y^{2}

 

4) Urči podmínky, za kterých má smysl výraz  \frac{m+5}{m+7m} :

 1. m\neq-7
 2. m\neq7; m\neq0
 3. m\neq0
 4. m\neq-7; m\neq0

 

5) Pro která x a y má výraz  \frac{x-12}{y-2}+\frac{2y}{x^{2}-9}  smysl:

 1. x\neq \pm 3; y\neq -2
 2. x\neq \pm 3; y\neq 2
 3. x\neq 9; y\neq 2
 4. x\neq 9; y\neq \pm 2

 

6) Která z následujících rovností není platná?

 1. \left ( a+b \right )^{2}-4b^{2}=\left ( a-b \right )\left ( a+3b \right )
 2. \left ( a+b \right )^{2}-4b^{2}=a^{2}+2ab-3b^{2}
 3. \left ( a+b \right )^{2}-4b^{2}=\left (a-4b \right )\left ( a+5b \right )
 4. \left ( a+b \right )^{2}-4b^{2}=\left [ \left ( a+b \right )-2b \right ]\left [ \left ( a+b \right )+2b \right ]

 

7) Který výraz musíme odečíst od součtu výrazů 2a+5  a  4a-6 , abychom dostali jejich rozdíl?

 1. 8a-10
 2. 7a-12
 3. 8a-12
 4. 9a-12

 

8) Sklenička vitamínů stojí K korun a je v ní t tablet. Tablety se užívají d-krát denně. Kolik stojí dávka vitamínů na jeden den?

 1. \frac{K}{t}\cdot d
 2. \frac{K}{d}\cdot t
 3. \frac{K}{t+d}
 4. \frac{K}{d\cdot t}

Výsledky:


1B

2D

3A

4D

5B

6C

7C

8A

CMP