1) Doplň uvedené tvrzení tak, aby bylo správné. Prvočíslem se nazývá celé kladné číslo, které:

 1. je dělitelné pouze číslem 1
 2. je dělitelné pouze samo sebou
 3. je dělitelné pouze samo sebou a číslem 1
 4. je liché

 

2) Kolik kousků provázku o délce 20 cm nastříháme z provazu o délce 20 m?

 1. 50
 2. 1000
 3. 500
 4. 100

 

3) Jsou dána čísla 12; 18; 30. Jaký je součet jejich nejmenšího společného násobku a největšího společného dělitele?

 1. 90
 2. 174
 3. 186
 4. 192

 

4) Číslo je větší než 50 a zároveň menší než 100, je dělitelné 5 a zároveň je násobkem 8. O jaké číslo se jedná?

 1. 40
 2. 60
 3. 80
 4. 88

 

5) Jsou dána čísla 39; 65; 78. Které z následujících tvrzení není pravdivé:

 1. dvě z uvedených čísel jsou dělitelná třemi
 2. uvedená čísla jsou nesoudělná
 3. jedno z uvedených čísel je dělitelné pěti
 4. největší společný dělitel uvedených čísel je číslo 13

 

6) Které číslo musíme odečíst od čísla 130, aby výsledné číslo bylo osminásobkem čísla 12?

 1. 12
 2. 24
 3. 34
 4. 36

 

7) Kolik dělitelů má číslo 36?

 1. 5
 2. 6
 3. 9
 4. 10

 

8) Kolik prvočísel je větších než 20 a menších než 60?

 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12

 


Výsledky:

1C

2D

3C

4C

5B

6C

7C

8A

Dělitelnost 01

Z nabízených možností vyberte správnou odpověď:

Doplň uvedené tvrzení tak, aby bylo správné. Prvočíslem se nazývá celé kladné číslo, které:
Kolik kousků provázku o délce 20 cm nastříháme z provazu o délce 20 m?
Dělitelnost 01
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}
CMP