25. práce

1)        Zjednodušte výraz a výsledek ověřte dosazením a = 2:

\displaystyle \frac{2a-1}{2a}-\frac{2a}{2a-1}-\frac{1}{2a-4{{a}^{2}}}=

2)        Doplň chybějící číslo x:

\displaystyle a)\quad 2;\ 4;\ 8;\ 16;\ x  \displaystyle b)\quad 1;\ 0,5;\ \frac{1}{3};\ 0,25;\ \frac{1}{5};\ x  \displaystyle c)\quad 2;\ -5;\ 8;\ -11;\ 14;\ x

3)        Čtverec se stranou 1,4 má stejný obsah jako obdélník se šířkou 0,7. Vypočítej úhlopříčku obdélníku.

4)        Na divadelní představení odešly 3/16 žáků ze školy, 8/25 ze zbytku se účastnilo sportovního dne. Kolik procent žáků celé školy zůstává ve třídách?

5)        Sestrojte rovnoběžník ABCD, je-li dáno:

\displaystyle \left| AB \right|=4cm \displaystyle \left| \sphericalangle DAB \right|={{65}^{\circ }} \displaystyle \left| AC \right|=7cm

6)        Sečtu-li třetinu a polovinu neznámého čísla, dostanu číslo o 1 větší než  \displaystyle \quad \frac{21}{6}\quad   . Jaké je neznámé číslo?


Výsledky:

1)  \displaystyle -\frac{1}{a};\quad L=P=-\frac{1}{2}

2)

\displaystyle a)\quad x=32;\quad  \displaystyle b)\quad x=\frac{1}{6};\quad  \displaystyle c)\quad x=-17;

3)  Délka úhlopříčky je 2,89

4)  Ve třídách zůstalo 55,25% žáků celé školy

5)

\displaystyle \begin{array}{l}1)\quad AB;\ \left| AB \right|=4\,cm\\2)\quad \sphericalangle ABX;\ \left| \sphericalangle ABX \right|=115{}^\circ \\3)\quad k;\ k\left( A,r=7\,cm \right)\\4)\quad C;\ C\in \mapsto BX\cap k\\5)\quad \sphericalangle BAY;\ \left| \sphericalangle BAY \right|=65{}^\circ \\6)\quad p;\ p\parallel AB;\ C\in p\\7)\quad D;\ D\in \mapsto AY\cap p\\8)\quad rovn.\ ABCD\end{array}

6)  Neznámé číslo je číslo 5,4

CMP