21. práce

1)        Vypočítejte:

\displaystyle \left( \frac{1}{1-a}-1 \right):\left( \frac{2{{a}^{2}}}{1-a}-a \right)=

2)        Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

\displaystyle 5y-\left\{ 3y-4\left[ 3y-y\left( 2-3y \right) \right]+3{{\left( 1-2y \right)}^{2}} \right\}=33

3)        Řešte soustavu rovnic:

\displaystyle \underline{\begin{aligned}\frac{y-z}{1-y}&=3\\y-0,25z&=2\end{aligned}}

4)        Za sedm aktovek dvojího druhu bylo zaplaceno 3250 Kč. Dražší aktovka stála 700 Kč, levnější 150 Kč. Kolik dražších a kolik levnějších aktovek bylo zakoupeno?

5)        Od rozcestníku na křižovatce cest je místo A vzdáleno \displaystyle \quad 8\frac{7}{8}\quad   km, místo B je vzdáleno 8,9 km a místo C je vzdáleno \displaystyle \quad 8\frac{13}{15}\quad km. Které místo je od rozcestníku nejdále a které nejblíže?

6)        Žáci 8. ročníku byli na třídenním výletu a ušli celkem 42 km. První den ušli dvakrát více než třetí den a druhý den o 4 km více než třetí den. Kolik kilometrů ušli každý den?

7)        Podložka má tvar uvedený na obrázku. Oblouk je čtvrtkružnice. Vypočtěte obvod a obsah podložky. Rozměry jsou udány v milimetrech.

obr-test21

8)         Válcová roura má délku 2 m. Vnější průměr je 70 cm, vnitřní 62 cm. Vypočtěte hmotnost roury, je-li hustota materiálu 2 g/cm³. Zaokrouhlete na kilogramy.

CMP