1)        Zemědělské družstvo zvýšilo počet ustájených krav o 14 % na 285 kusů. O kolik kusů zvýšilo zem. družstvo počet ustájených krav?

2)        Louka o ploše 1 500 m² byla pohnojena 12 kg močoviny. Močovina obsahuje 45 % dusíku. Kolik dusíku připadlo na 1 m²?

3)        Vodní pilíř je zčásti zapuštěn do země, část je pod vodou a nad vodou vyčnívá 55 cm. Délka části nad vodou k délce části ve vodě je v poměru 1 : 2. Délka části nad vodou k délce části zapuštěné v zemi je v poměru 5 : 7. Určete délku pilíře.

4)        Rozhodněte, jsou-li proměnné ve vztahu přímé nebo nepřímé úměrnosti.

1. proměnná 2. proměnná nemění se
a) počet lahví sirupu částka za ně zaplacená cena za 1 láhev
b) délka strany kosočtverce délka příslušné výšky kosočtverce obsah kosočtverce
c) počet měsíců celková uložená částka peněz měsíční uložená částka
d) počet secích strojů doba potřebná k provedení setby výměra
e) objem válce výška válce obsah podstavy
f) spotřeba benzínu počet ujetých kilometrů spotřeba na 100 km

 

5)        Ve školní jídelně na jeden oběd připravují 490 porcí po 50 g vařeného masa. Vařením ztrácí maso asi 30 % své hmotnosti. Kolik kilogramů syrového masa k vaření musí školní jídelna připravit pro tento oběd?

6)        Určete obsah kruhu, který je a) vepsán, b) opsán čtverci o straně 6,32 cm.

7)        Kvádr má rozměry a = 12 cm, b = 9 cm, c = 36 cm. Vypočtěte délku tělesové úhlopříčky kvádru.

8)        Sestrojte lichoběžník ABCD (AB || CD), je-li |AB| = 8 cm, |CD| = 3 cm, výška v = 3,5 cm a úhlopříčka AC svírá se stranou AB úhel o velikosti 30°. Proveďte rozbor, zapište postup konstrukce, proveďte ji a určete počet řešení.


Výsledky:

 

1) 35 krav

2) 3,6 g

3) 242 cm

4) přímá úměrnost: a, c, e, f

5) 35 kg

6) a)31,35 cm², b) 62,71 cm²

7) 39 cm

8)

\displaystyle \begin{array}{l}1)\quad AB;\,\,\left| AB \right|=8cm\\2)\quad \leftrightarrow p;\leftrightarrow p\parallel AB;\,d\left( \leftrightarrow p;AB \right)=3,5\,cm\\3)\quad \sphericalangle BAX;\,\left| \sphericalangle BAX \right|={{30}^{\circ }}\\4)\quad C;\,C\in \leftrightarrow p\cap \mapsto AX\\5)\quad k;\,k\left( C;r=3\,cm \right)\\6)\quad D;D\in \leftrightarrow p\cap k\\7)\quad lich.\,ABCD\end{array}
CMP