1)        V rovnoramenném trojúhelníku je základna o 3,5 cm kratší než rameno. Obvod trojúhelníku je 58 cm. Vypočítejte délky stran tohoto trojúhelníku.

2)        Vypočtěte obsah podložky podle obrázku:

obr1

3)        Podstava kolmého hranolu je rovnoramenný trojúhelník, jehož základna je 10 cm a rameno 13 cm. Výška hranolu je trojnásobek výšky podstavného trojúhelníku na jeho základnu. Vypočtěte povrch tohoto hranolu.

4)        Sestrojte trojúhelník ABC, jsou-li dány délky stran c = 8 cm, a = 5 cm a délka výšky vc = 3,5 cm. Proveďte rozbor, zapište postup konstrukce, proveďte ji a určete počet řešení.

5)        Vypočtěte:

\displaystyle 7,5+2\frac{1}{2}\cdot \left( 1\frac{2}{3}:2,5-3 \right)=

6)        Anička jela na jarní prázdniny k babičce. Za cestu zaplatila 38 Kč, což byly dvě devítiny jejích úspor. Babičce koupila dárek za 35,50 Kč a sestřenici Míle koupila knížku za 16,70 Kč. Kolik korun jí zbylo na útratu, jestliže si ještě odložila peníze na zpáteční cestu?

 7)        Zlepšením pracovního postupu se při stavbě rodinného domku ušetřilo 111 600 Kč, což bylo 9% z celkového rozpočtu. Jaký byl původní rozpočet na rodinný domek?


Výsledky:

 

1) 20,5 cm; 20,5 cm; 17 cm;

2) 43,68 cm2;

3) 1 416 cm2;

5) \displaystyle 1\frac{2}{3}

6) 42,80 Kč;

7) 1 240 000 Kč;

CMP