11. práce

1)         Do výrazu \displaystyle \quad 2x-0,5y+1\quad  dosaďte za x výraz \displaystyle \quad a+1\quad , za y výraz \displaystyle \quad a-1\quad . Takto získaný výraz zjednodušte.

2)        Vypočtěte:

\displaystyle \quad \left( 3{{x}^{2}}-2x+2 \right)\cdot \left( {{x}^{2}}-4x+2 \right)\quad

Správnost výpočtu ověřte dosazením x= -3.

3)        Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

\displaystyle \frac{2}{x}+1=\frac{3}{x}+4

4)        V uhelném skladu rozvezli obdrženou zásilku uhlí během tří dnů. První den rozvezli třetinu zásilky, druhý den dvě pětiny ze zbytku a třetí den rozvezli 300 tun uhlí. Kolik tun uhlí rozvezli první den a kolik druhý den?

5)        Šířka obdélníku je 65 % jeho délky. Obvod obdélníku je 132 cm. Určete rozměry obdélníku.

6)        Sestrojte útvar středově souměrný podle středu S s útvarem MNOP znázorněným na obrázku:

obr-test11


Výsledky:

\displaystyle 1)\quad 1,5a+3,5 \displaystyle 2)\quad 3{{x}^{4}}-14{{x}^{3}}+16{{x}^{2}}-12x+4 \displaystyle 3)\quad x=-\frac{1}{3};\,L=P=-5 \displaystyle 4)\quad 250\ t,\ 200\ t \displaystyle 5)\quad 40\ cm,\ 26\ cm
CMP