1)      Vypočtěte:

a)      \displaystyle 23-\left[ 2,6+\left( 6-{{3}^{2}} \right)-4,52 \right]=

b)      \displaystyle {{3,5}^{2}}+2\left[ 2,7-\left( -0,5+0,3\cdot 0,6 \right) \right]=

 

2)      Převeďte:

\displaystyle a)\quad 4g=\ \ldots \ kg;\quad 325km=\ \ldots \ m
\displaystyle b)\quad 12kg=\ \ldots \ g;\quad 37,5mm=\ \ldots \ m
\displaystyle c)\quad 12t=\ \ldots \ kg;\quad 35l=\ \ldots \ d{{m}^{3}}
\displaystyle d)\quad 820m{{m}^{2}}=\ \ldots \ {{m}^{2}};\quad 34,1kJ=\ \ldots \ J

 

 

3)      Od 10 do 22 hodin byla vždy po dvou hodinách měřena teplota. Z grafu určete naměřené teploty v 10, 12, 14, 16, 18, 20 a 22 hodin. Z těchto hodnot vypočtěte průměrnou teplotu v době od 10 do 22 hodin.

 

4)      Rozlož číslo 180 na součin prvočinitelů.

 

5)      Vypočtěte, kolik procent je 3600 cm³ ze 120 litrů.

 

6)      Zmenšením neznámého čísla o 28,5% dostaneme číslo 243,1. Určete neznámé číslo.

 

7)      Šaty byly zlevněny z 840 Kč na 651 Kč. Vypočtěte, o kolik procent byly zlevněny.

 

8)      Z 1500 vyrobených žárovek bylo 21 vadných. Kolik procent vyrobených žárovek bylo bez vady?


Výsledky:

 

1)
a) 27,92;
b) 18,29

2)
a) 0,004 kg; 325000 m
b) 12000g; 0,0375m
c) 12000 kg; 35 dm³
d) 0,00085 m²; 34100 J

3)     přibližně 0,66°C

4)     2.2.3.3.5

5)     3%

6)     340

7)     22,5%

8)     98,6%

Postup řešení:

CMP