1) Jaký je výsledek daného příkladu?

\displaystyle 75+25:5+5=
 1.   75
 2.   80
 3.   85
 4.   90

2) Po kterém čísle je potřeba uzavřít závorku, aby platila uvedená rovnost?

\displaystyle 5\cdot \left( 2\cdot 3-1+8:4=27 \right.
 1.   po čísle 3
 2.   po čísle 1
 3.   po čísle 8
 4.   po čísle 4

3) Jaký je výsledek následujícího výpočtu?

\displaystyle 3+5\cdot 6-27:3=
 1.   2
 2.   41
 3.   24
 4.   7

4) Pro které z následujících čísel platí, že přičteme-li k němu číslo 15 a vydělíme dvěma, dostaneme číslo 10?

 1.   5
 2.   7
 3.   8
 4.   10

5) Který z následujících příkladů má největší výsledek?

 1.   \displaystyle 12:6+4:2=
 2.   \displaystyle 36:\left( 10:5+4 \right)=
 3.   \displaystyle 29-\left( 5\cdot 2+3\cdot 3 \right)=
 4.   \displaystyle \left( 3+9 \right)\cdot 2-4\cdot \left( 3+8:4 \right)=