Procenta

1)        Výrobek byl zlevněn z 11000 Kč na 8690 Kč. Kolik procent činilo zlevnění?

2)        Ruda obsahuje 34 % kovu. Kolik tun rudy potřebujeme k získání 85 tun kovu?

3)        Rodiče koupili Mirkovi počítač, který stál v obchodě 25000 Kč. Protože ale neměli tolik peněz, vzali si počítač na splátky. Obchodník jim určil měsíční splátky ve výši 5% z ceny počítače po dobu 22 měsíců. O kolik Kč zaplatili rodiče obchodníkovi navíc? Kolik procent činilo navýšení ceny vzhledem k původní ceně počítače?

4)        Vypočítej, kolik procent je 1200 gramů z 5 kilogramů.

5)        Pračka v září stála 20000Kč. V říjnu cenu snížili o 1500 Kč a v prosinci ještě o 20% z říjnové ceny. Pokud by toto postupné snížení ceny proběhlo najednou, o kolik procent by se původní cena ze září musela snížit?

6)        Cena mixéru, která byla 1200 Kč, klesla o 20%. O kolik procent by se měla tato nová cena zvýšit, aby mixér opět stál 1200 Kč?

7)        Litr benzínu stál po zdražení o 10% 35,20 Kč. Kolik stál litr benzínu před zdražením?

8)        Litr nafty stojí po zdražení 33,60 Kč. Jaká byla původní cena za 1 litr nafty, bylo-li zdražení 5%?

9)        Televize stála původně 15000 Kč. Ve dvou akcích byla její cena snížena, nejdříve o 10% a potom ještě o 20%. O kolik korun byla televize levnější?

10)        Tričko stálo po slevě 20% 120 Kč. Jaká byla jeho původní cena před touto slevou?

11)        Telefon byl zdražen o 17%. Zdražení činilo 680 Kč. Kolik korun by stál tento telefon, kdyby byl naopak o 15% zlevněn?

12)        Jaké číslo dostaneme zvětšením čísla 90 o 150%?

13)        Pracovníci v jedné firmě vyrobili ve středu místo plánovaných 240 součástek 258 součástek. O kolik procent překročili plán?

14)        Ze 400 zaměstnanců firmy je 172 žen. Kolik procent z celkového počtu zaměstnanců tvoří muži a kolik ženy?

15)        Tablet, jehož původní cena byla 2500 Kč, byl v prosinci zdražen o 20%. V lednu byl zlevněn o 15%. Jaká byla jeho konečná cena?

16)        V prvním kole slalomu vypadlo 15 % všech závodníků a ve druhém kole dalších 10 závodníků. Dohromady tak vypadlo 40 % všech závodníků. Jaký byl celkový počet závodníků?

17)        Prodlouží-li se plánovaná přestávka o polovinu, bude trvat 42 minut. Kolik minut bude trvat přestávka, prodlouží-li se jen o čtvrtinu?

18)        Celkem 60% všech dětí ze školy, která má 620 žáků, má odpolední vyučování. Kolik dětí nemá odpolední vyučování?

19)        Na 2. stupeň ZŠ přestoupilo v pololetí 6 žáků a počet žáků na 2. stupni se tak zvýšil o 4%. Kolik žáků chodí v 2. pololetí na 2. stupeň ZŠ?

20)        V ZŠ chodí 45% chlapců na 1. stupeň a zbylých 165 chlapců chodí na 2. stupeň. Chlapci tvoří 60% této ZŠ. Kolik dívek navštěvuje tuto ZŠ?

21)        Lednice, jejíž původní cena byla 12000 Kč, byla dvakrát zlevněna. Nejprve o 15%, později o 10% z nové ceny. Určete konečnou cenu lednice a počet procent, o kolik byla lednice celkem zlevněna.

22)        Boty byly zlevněny na 85% své původní ceny. Sleva činila 90 Kč. Kolik Kč stály boty původně?

23)        Svetr, který v lednu stál 400 Kč, byl dvakrát zlevněn. Poprvé byl zlevněn v dubnu o 10%. Po druhé byl zlevněn v červnu a konečná cena byla stanovena na 324 Kč. Určete o kolik procent byl svetr v červnu zlevněn.


Výsledky:

1)  21%

2)  250 tun

3)  2500 Kč; 10%

4)  24%

5)  26%

6)  o 25%

7)  32 Kč

8)  32 Kč

9)  10800Kč

10)  150 Kč

11)  3400 Kč

12)  225

13)  7,5%

14)  m: 57%; ž: 43%

15)  2550 Kč

16)  40 závodníků

17)  35 minut

18)  248 žáků

19)  156

20)  200 dívek

21)  9180 Kč; o 23,5%

22)  600 Kč

23)  o 10%

 

CMP