Lineární rovnice

Řešte rovnice:

a) \; \frac{1-x}{2}=4-x+\frac{5x}{3}

b) \; \frac{6+5x}{6}-\frac{1}{3}=\frac{10}{9}x+1

c) \; \frac{5x-2}{4}=1,25x-\frac{1}{2}

d) \; \frac{2}{3}\left ( x+1 \right )=-\frac{1}{3}\left ( 2x-1 \right )-1

function openCmp(event){ event.preventDefault(); event.stopPropagation(); scmp.open(); } CMP