Číselné výrazy

1)        Zapište početní výrazy vyjádřené slovně a určete hodnotu výrazu:

a) rozdíl čísel 15 a 9

b) součin čísel 15 a 9

c) podíl čísel 64 a 8

d) součet čísel 17 a 12

e) trojnásobek čísla 8

f) polovinu čísla 42

g) o 12 méně než 39

h) o 14 více než 20

 

2)        Zapište početní výrazy vyjádřené slovně a určete hodnotu výrazu:

a) pětina čísla 60

b) třetina čísla 24

c) trojnásobek čísla 24

d) pětinásobek čísla 14

e) dvakrát méně než 40

f) desetkrát méně než 200

g) o 45 více než 30

h) o 48 méně než 100

 

3)        Zapište početní výrazy vyjádřené slovně a určete hodnotu výrazu:

a) součet čísla 15 a dvojnásobku čísla 9

b) součet čísel 15 a 9 vynásobený 4

c) dvojnásobek součtu čísel 15 a 9

d) součet dvojnásobku čísla 15 a dvojnásobku čísla 9

e) součet čísel 4 a 3 vydělený jejich součinem

f) podíl čísel 40 a 2 zvětšený o jednu polovinu z podílu čísel 20 a 20

g) podíl čísel 12 a 24 zvětšený o jednu polovinu

h) součet dvojnásobku čísla 17 a trojnásobku čísla 9

i) součin čísla 10 a poloviny čísla 3

j) rozdíl čtyřnásobku čísla  \displaystyle \frac{1}{2}  a čtvrtiny čísla 8

k) podíl čísel 27 a 3 vynásobený jejich součtem

l) součin čísel 4 a 11 zvětšený o rozdíl čísel 100 a 37

 

4)        Zapište početní výrazy vyjádřené slovně a určete hodnotu výrazu:

a) číslo 152 zmenšete o 327

b) číslo 3705 zvětšete o 519

c) číslo 63 zvětšete 38krát

d) číslo 214 zmenšete 5krát

e) podíl čísel 36 a 4 znásobte jejich součtem

f) součin čísel 5 a 13 zvětšete o rozdíl čísel 100 a 46

g) od součtu čísel 846 a 52 odečtěte podíl čísel 426 a 6

h) k rozdílu čísel 1005 a 73 přičtěte podíl čísel 27 a 9

5)        Majitel prodejny objednal 80 letních čepic, z toho bylo 5 zelených. Modrých čepic objednal třikrát více než zelených. Žlutých čepic objednal 9, zbývající čepice byly potištěny různými nápisy. Kolik potištěných čepic majitel prodejny objednal?

 

6)        V 5. třídě je 32 žáků, v 6. třídě je o 5 žáků méně než v 5. třídě a v 7. třídě je o 2 žáky více než v 6. třídě. Žáci těchto tříd šli do kina za jednotné vstupné 60 Kč. Kolik Kč zaplatili všichni žáci za filmové představení?

 

7)        Bez použití kalkulačky vypočítejte:

\displaystyle a)\quad \left( 14\cdot 0,5+13 \right):5=

 

\displaystyle b)\quad \left( 14:0,5+7 \right):5=

 

\displaystyle c)\quad \left( 110\cdot 0,2-6,4:0,8 \right)\cdot 3=
\displaystyle d)\quad \left( 4,2:0,6+28\cdot 0,5 \right)\cdot 7=

 

\displaystyle e)\quad \left( 2,5+7:2 \right):3-1=

 

\displaystyle f)\quad \left( 9:2-1,5 \right):3+6=

 

8)       Určete hodnotu číselného výrazu:

\displaystyle a)\quad \left( 5\cdot 9-4,2 \right):0,6=

 

\displaystyle b)\quad \left( 3,4+3\cdot 7 \right):0,4=

 

\displaystyle c)\quad \left( 5,8\cdot 4-6,4:0,8 \right)\cdot 3,5=
\displaystyle d)\quad \left( 5,8+4-6,4:8 \right)\cdot 3,5=

 

\displaystyle e)\quad \left( 5,8:4+6,4\cdot 0,8 \right)\cdot 3,5=

 

\displaystyle f)\quad \left( 5,8+6,4:4-0,8 \right)\cdot 3,5=

 

9)        Vypočítejte:

\displaystyle a)\quad \left( \frac{4}{5}-\frac{1}{2} \right)\cdot \left( 1+\frac{2}{3} \right)=

 

\displaystyle b)\quad \left( 2\frac{2}{3}-\frac{3}{2} \right)\cdot \left( 1\frac{2}{7}+\frac{3}{7} \right)=

 

\displaystyle c)\quad \left( \frac{4}{3}-\frac{1}{2} \right):\left( 3\frac{1}{3}+\frac{5}{3} \right)=

 

\displaystyle d)\quad \left( \frac{4}{5}-\frac{1}{2} \right):\left( \frac{3}{2}-2 \right)=
\displaystyle e)\quad \left( -\frac{3}{4}-\frac{3}{5} \right)\cdot \left( \frac{5}{3}+\frac{-5}{9} \right)=

 

\displaystyle f)\quad \left( -\frac{4}{3}+\frac{3}{2} \right)\cdot \left( -\frac{2}{3}-\frac{-1}{6} \right)=

 

\displaystyle g)\quad \left( -\frac{5}{6}+\frac{3}{-2} \right):\left( \frac{4}{3}+\frac{2}{-5} \right)= \displaystyle h)\quad \left( -\frac{2}{5}-\frac{-1}{3} \right):\left( \frac{2}{-7}-\frac{-3}{5} \right)=

 

10)        Vypočítejte:

\displaystyle a)\quad 4\cdot {{3}^{2}}+\left( 3,5+1,5 \right)\cdot 3-1=

 

\displaystyle b)\quad 3\cdot {{2}^{3}}-\left( 4,5+3:2 \right)\cdot 2-3=

 

\displaystyle c)\quad 4,2:2-14\cdot 0,5-3\cdot {{\left( -2 \right)}^{2}}=
\displaystyle d)\quad 5,5:0,5-\left( \frac{3}{4}+7:4 \right)-{{3}^{2}}=

 

\displaystyle e)\quad {{\left( 5-3 \right)}^{2}}:2-{{2}^{2}}-{{\left( 5-7 \right)}^{3}}-{{2}^{3}}=

 

\displaystyle f)\quad \left[ -{{2}^{3}}:2-5\cdot {{\left( -2 \right)}^{2}} \right]:{{\left( -2 \right)}^{3}}=

 

CMP