Celistvý výraz

1)        Zapište jako výrazy:

a) podíl čísla r a 4

b) součet čísla 1 a s

c) součet čísel z a 120

d) součin čísla 21 a c

e) rozdíl čísel 1 a d

f) číslo n zmenšené o 8

g) rozdíl čísla y a b

h) podíl čísel p a q

i) pětina čísla z

 

2)        Zapište výraz:

a) o 4 menší než x

b) dvakrát větší než a

c) třikrát menší než n

d) o x větší než 9

e) sedmkrát větší než m

f) o polovinu větší než r

g) o 1 větší než b

h) o y menší než 10

i) o a menší než b

 

3)        Zapište jako výrazy:

a) rozdíl čísel x a y násobený číslem 4

b) součin čísel m a n zvětšený o 15

c) podíl čísel b a c zvětšený o 2

d) pětina dvojnásobku čísla w zmenšená o z

e) pětina dvojnásobku čísla zmenšeného o z

f) druhá mocnina součinu čísel p a q

g) číslo r násobené 5 a zmenšené o z

h) rozdíl třetiny čísla p a čísla 19

i) čtvrtina čísla m zmenšená o šestinu p

j) sedmina rozdílu čísel b a c

k) součin druhých mocnin p a q

l) podíl čísel a a b zvětšený o jejich součin

4)        Dosaďte za  \displaystyle \ a=8,\,b=3,\,c=5\  a vypočtěte hodnotu výrazu:

\displaystyle a)\quad 7a-5b=

 

\displaystyle b)\quad ab+bc=

 

\displaystyle c)\quad ac-ab+9=
\displaystyle d)\quad bc-1+6ab=

 

\displaystyle e)\quad 3c-a+3b=

 

\displaystyle f)\quad {{\left( a-b \right)}^{2}}-{{c}^{2}}=

 

5)       Určete hodnotu výrazu  \displaystyle \ 3a+2b-{{a}^{2}}-4{{b}^{2}}\  pro hodnoty proměnných:

\displaystyle a)\ a=-1,\,b=3

 

\displaystyle b)\ a=2,\,b=-1

 

\displaystyle c)\ a=-2,\,b=-3

 

6)       Určete hodnotu výrazu dosazením za proměnné:

\displaystyle a)\quad a=5,\,x=2;\quad 4ax+\frac{1}{2}ax-14=

 

\displaystyle b)\quad x=3,\,y=1;\quad {{x}^{2}}+2xy+{{y}^{2}}=

 

\displaystyle c)\quad b=10;\quad 5{{b}^{3}}-4{{b}^{2}}=

 

7)       Určete hodnotu výrazu  \frac{3x-5}{2}-0,5x+1  pro x:

a) x=3

b) x=-3

c) x=0

 

8)       Zapište jako výraz:

a) rozdíl výrazu 5b+4c  a výrazu  5b-4c

 

b) součet výrazu   \displaystyle 2u-4v  a výrazu  \displaystyle 3z

 

c) podíl výrazu   \displaystyle a-b  a výrazu  \displaystyle 2a+b

 

d) odmocnina ze součtu výrazů  \displaystyle 3b  a  \displaystyle 2c-1

 

e) součet druhých mocnin výrazů  \displaystyle t  a  \displaystyle 2b

 

9)       Janův věk je m let. Jak starý je Petr, je-li:

a) o sedm let starší

b) o pět let mladší

c) třikrát starší

d) jeho věk třetina Janova věku

e) o šest let mladší, než je dvojnásobek Janova věku

f) dvakrát starší, než byl Jan před dvěma lety

g) o půl roku starší, než bude dvojnásobek Janova věku za tři roky

CMP