1)            Ze dvou druhů čaje v ceně 1500 Kč a 2100 Kč za 1 kg se má připravit 20 kg směsi v ceně 1650 Kč za 1 kg. Kolik kilogramů každého druhu čaje bude třeba smíchat?

2)            K vyplacení částky 6700 Kč použila pokladní 16 bankovek: jednu tisícikorunu, několik pětisetkorun a několik dvousetkorun. Jak částku vyplatila?

3)            10 litrů moštu je uskladněno ve 13 láhvích, v některých je 0,7 litru, v některých 1 litr. Kolik je menších a kolik větších lahví?

4)            10 kg ovoce v prodejně rozdělili do 12 sáčků. Některé měly hmotnost 0,6kg, některé 1 kg. Kolik bylo lehčích a kolik těžších sáčků?

5)            330 litrů oleje bylo rozlito do osmdesáti plechovek, z nichž některé byly třílitrové, některé pětilitrové. Kolik bylo kterých?

6)            Do 45 plechovek, z nichž některé jsou pětilitrové a některé třílitrové máme uskladnit 7 konví oleje po 25 litrech. Kolik musíme mít třílitrových a kolik pětilitrových plechovek?

7)            Na dvoře jsou slepice a králíci. Mají dohromady 35 hlav a 94 nohy. Kolik je kterých?

8)            Pro tábor bylo nakoupeno 60 konzerv hovězích a vepřových o celkové hmotnosti 25,1 kg masa. Vepřová konzerva obsahovala 415 g masa, hovězí 425 g masa. Určete, kolik konzerv bylo hovězích a kolik vepřových.

9)            Smísí-li se 6 kg dražšího a 4 kg levnějšího zboží, stojí 1 kg směsi 144 Kč. Kolik stojí 1 kg dražšího a 1 kg levnějšího zboží, liší-li se ceny 1 kg o 40 Kč?

10)            Smísíme 10 kg zboží prvního druhu a 25 kg zboží druhého druhu, přičemž 1 kg zboží prvního druhu stojí 15 Kč. O kolik Kč musí být 1 kg zboží druhého druhu levnější, aby 1 kg směsi stál 10 Kč?

11)            Za pět lahví nápoje a 3 kg zboží se zaplatilo v prodejně 138 Kč. Za osm láhví nápoje a 1,5 kg zboží se zaplatilo 135 Kč. Kolik korun stála 1 láhev nápoje a kolik 1 kg zboží?

12)          5 kg jablek a 7 kg banánů stojí 147 Kč. 7 kg jablek a 3 kg banánů stojí 131 Kč. Kolik stojí 1 kg ovoce každého druhu?

13)            V hotelu je 66 lůžek v 27 pokojích, které jsou buď dvoulůžkové nebo třílůžkové. Kolik má hotel dvoulůžkových a kolik třílůžkových pokojů?

14)            V cukrárně míchali 35 kg směsi bonbónů, která měla stát 200 Kč za 1 kg. Použili k tomu dražší druh s cenou 240 Kč za 1 kg a levnější druh s cenou 190 Kč za 1 kg. Kolik potřebovali dražších a kolik levnějších bonbónů?

15)            Směs kávy se míchá z prvního druhu o ceně 120 Kč za 1 kg a druhého druhu o ceně 150 Kč za 1 kg. Výsledná směs má cenu 130 Kč za 1 kg. Kolik kterého druhu musí použít při namíchání 42 kg směsi?

16)            Škola zakoupila 60 kusů sešitů za celkovou cenu 608 Kč. Větší sešit stál 12 Kč a menší 8 Kč. Kolik koupila škola větších a kolik menších sešitů?

17)            Máme tři druhy kyseliny octové: 10%, 30% a 50%. Kolikaprocentní kyselinu dostaneme, smícháme-li z prvého 3 l, z druhého 5 l a ze třetího 8 litrů?

18)            Kolik gramů 30%-ní kyseliny dusičné je třeba přidat ke 100g 10%-ní kyseliny dusičné, abychom dostali 25%-ní kyselinu dusičnou?

19)            Mořská voda obsahuje 5% soli. Kolik kg destilované vody je třeba přilít ke 40 kg mořské vody, aby obsah soli byl 2%?

20)            Kolikaprocentní líh obdržíme, jestliže ke 3 litrům 90% alkoholu přilijeme 2 litry vody?

21)            Přidáním 250 g 96%-ního roztoku kyseliny sírové k jejímu 3%-nímu roztoku se změnila původní koncentrace na 25% - ní. Vypočítejte, kolik gramů 3%-ního roztoku bylo použito ke zředění?

22)            Do nádoby máme připravit 36 litrů vody 30° teplé. Máme k dispozici vodu teplou 100°C a vodu z vodovodu o teplotě 10°C. Kolik litrů teplé a kolik litrů studené vody je třeba smíchat?

23)            Nádoba na 30 litrů se má naplnit vodou 60°C teplou. Kolik litrů vody 80°C teplé a kolik litrů vody 20°C teplé, musíme smíchat? (c vody = 4,2 kJ/kg°C)

24)            Smícháme 3 kg vody o teplotě 100°C a 5 kg vody o teplotě 20°C. Jaká bude teplota směsi (c vody = 4,2 kJ/kg°C)

25)            V nádrži je voda o objemu 300 litrů a o teplotě 10°C. Přidáváme vodu o teplotě 90°C, až dosáhneme teploty 30°C. Kolik teplejší vody musíme přidat? (c vody = 4,2 kJ/kg°C)

26)            Kolik ledu musíme vhodit do 5 kg vody o teplotě 100°C, aby led roztál a teplota vody klesla na 0°C. Měrné skupenské teplo tání ledu je 335kJ/kg (c vody = 4,2 kJ/kg°C)

27)            Ocelový odlitek (12 kg, 500°C, c = 0,5 kJ/kg°C) byl ponořen do vody (100 kg, 20°C). Na jakou teplotu se ochladil? (c vody = 4,2 kJ/kg°C)

28)            Hliníkový váleček (250 g, 20°C, c = 0,896 kJ/kg°C) ponoříme do vody (300 g, 60°C). Na jakou teplotu se váleček ohřeje? (c vody=4,2 kJ/kg°C)

29)            Do 22 litrů vody teplé 20°C přilijeme 4 litry vody teplé 80°C. Jaká bude teplota vody?

30)           Majitel kempu nabízí 79 míst ve 22 chatičkách. Kolik z nich je třílůžkových a kolik čtyřlůžkových?

31)           Z právě dostavěného domu bylo již prodáno 24 bytů v celkové hodnotě 17 600 000 Kč. Kolik kterých bytů se zatím prodalo, jestliže cena bytu 2+1 je 600 000 kč a cena bytu 3+1 je 800 000 Kč?

32)           Jaký roztok vznikne smícháním 2 litrů 25% roztoku a 5dl 80% roztoku?

33)           S kolika ml 40% roztoku musíme smíchat 90 ml 55% roztoku, aby vznikl 50% roztok?

34)           Sedmi litry limonády je naplněno celkem 28 dvoudecilitrových a třídecilitrových skleniček. Kolik bylo naplněno těch dvoudecilitrových?

35)           Honu se zúčastnilo celkem 36 lidí a psů. Určete počet zúčastněných lidí, za předpokladu, že všichni měli dohromady 100 nohou?

36)           Jakou teplotu bude mít voda, přilejeme-li do 14 litrů vody o teplotě 80°C 2 litry vody o 60°C chladnější?

37)           Hmotnost 20 mandarinek a pomerančů je 1,69 kg. Kolik mandarinek a kolik pomerančů je na váze, je-li průměrná hmotnost jedné mandarinky 60 g a průměrná hmotnost jednoho pomeranče 130 g?

38)           Jaký roztok vznikne smícháním 3 litrů 30% roztoku a 2 litrů 70% roztoku?

39)         Vedoucí školní jídelny vybrala na stravném od 205 žáků 45 360 Kč. Děti z prvního stupně platily za obědy 210 Kč, děti ze druhého stupně 231 Kč. Kolik dětí ze druhého stupně si zaplatilo obědy?

40)           U jezera je možné si zapůjčit loďku pro čtyři nebo pro sedm osob. Vypočtěte, kolik kterých loděk v půjčovně mají, je-li na všech třinácti loďkách dohromady 67 míst?

CMP