Přijímací zkouška č. 8

1) Je dáno číslo  \displaystyle a=-0,2-\left[ {{\left( -\frac{3}{2} \right)}^{2}}-\left( \frac{7}{20}-0,4 \right) \right]  . K číslu a urči:

  1. číslo opačné
  2. číslo převrácené
  3. číslo o 50% menší

2) Je dán zlomek:  \displaystyle \frac{-{{x}^{2}}+4}{3x+6}=  . Pro které reálné číslo x je zlomek:

  1. roven 0
  2. nemá smysl?

3)

  1. Urči největší a nejmenší trojciferné číslo s různými ciframi.
  2. Vypočti jejich rozdíl.

4) Urči, který z výrazů má největší hodnotu:

a) 10\cdot 0,001\cdot 100=

b) 0,01:100=

c) 0,1\cdot 0,01\cdot 10000=

d) 100:0,01=

5) Limonáda v kelímku stojí 20 Kč. Limonáda je o 19 Kč dražší než kelímek. Kolik stojí kelímek?

6) Sloupek má výšku 10 cm. Jeho podstavou je pravoúhlý trojúhelník o odvěsnách 5 cm a 7 cm. Urči objem tohoto sloupku.

7) Po dvou zlevněních vždy o 20% stojí tričko 320 Kč. Jaká byla původní cena trička?

8) Obsah obdélníku ABCD je 1 dm². Body E, F jsou středy stran AB, BC. Vypočti obsah trojúhelníku EBF.

 

9) Vypočti obvod čtyřúhelníku ABCD.

 

 

10) Loď plující na moři přijala na palubu 30 trosečníků. Potraviny na lodi určené na 60 dní od tohoto okamžiku stačily jen na 50 dní. Kolik osob bylo na palubě před přijetím trosečníků?

11) V rovnoběžníku ABCD vypočti velikost úhlu α.


 

Výsledky:

1) a=-\frac{5}{2} ; 1) \frac{5}{2}\:; 2) -\frac{2}{5}; 3) -\frac{5}{4} 

2)

3)

4)

5) 0,5 Kč

6) 175 cm³

7) 500 Kč

8) \frac{1}{8}\: dm²=12,5 cm²

9) 42 cm

10) 150 osob

11) 65°

  •  

 

 

CMP