Slovní úlohy

1)  Mám v pytlíku červené a žluté kuličky v poměru 3 : 2. Celkově je tam 10 kuliček. Kolik je červených?

2) Dvě čísla jsou v poměru 9 : 5. Jejich rozdíl je 8. Jaká jsou to čísla?

3) Mám v pytlíku červené a modré kuličky v poměru 7 : 2. Celkově je tam 45 kuliček. Kolik je červených?

4) Ve třídě je celkem 30 dětí. Dívky a chlapci jsou v poměru 7 : 8. Kolik je ve třídě chlapců?

5) Dvě čísla jsou v poměru 9 : 5. Druhé číslo je o 20 menší. Jaký je jejich součet?

6) Ovocný nápoj připravíme smícháním sirupu a vody v poměru 1 : 8. Kolik mililitrů vody přilijeme ke 40 ml sirupu?

7) Dvě čísla jsou v poměru 5 : 3. Větší číslo je 10. Jaké je menší číslo?

8) Mám v pytlíku bílé a černé kuličky v poměru 5 : 3. Bílých kuliček je 15. Kolik je kuliček v pytlíku dohromady?

9) Na drobenku smícháme cukr, máslo a mouku v poměru 1 : 1 : 2. Kolik mouky použijeme na 75 g másla?

10) V receptu na těsto na pizzu je pro 4 osoby potřeba 500 g mouky. Kolik mouky je potřeba pro 5 osob?

11) Dvě čísla jsou v poměru 8 : 13. Jejich rozdíl je 10. Jaké je větší číslo?

12) Mám v pytlíku modré a zelené kuličky v poměru 1 : 4. Modrých kuliček je 5. Kolik je zelených?

13) Dvě čísla jsou v poměru 4 : 3. Jejich součet je 21. Jaká jsou to čísla?

14) Dvě čísla jsou v poměru 5 : 2. Jejich součet je 35. Jaké je menší číslo?

15) Dvě čísla jsou v poměru 5 : 2. Jejich součet je 14. Jaká jsou to čísla?

16) Dvě čísla jsou v poměru 3 : 4. Jejich rozdíl je 2. Jaká jsou to čísla?

17) Mám v pytlíku bílé a černé kuličky v poměru 5 : 3. Bílých kuliček je 15. Kolik je černých?

18) V receptu na linecké cukroví je cukr, máslo a mouka v poměru 1 : 2 : 3. Kolik gramů těsta získáme při použití 300 g mouky?

19) Vnitřní úhly trojúhelníka jsou v poměru 5 : 7 : 8. Nejmenší úhel měří 45o. Vypočti velikost ostatních úhlů.

20) V parku jsou nasázeny topoly, buky, duby. Počty jednotlivých stromů jsou v poměru 11 : 12 : 13. Buků je v parku 36. Kolik je v parku topolů a dubů? Kolik je v parku stromů celkem?

21) Tři čísla jsou v postupném poměru 3 : 5 : 9. Největší z nich je 441. Urči zbývající dvě čísla a součet všech tří čísel.

22) Čenda, Pepa a Maruška pomáhali o prázdninách na statku s úklidem. Čenda si odpracoval 10 hodin, Pepa o 1 hodinu více než Čenda a Maruška o 6 hodin méně než Čenda. Jako odměnu za výpomoc dostali 5 000 Kč. Dohodli se, že bude spravedlivé si částku rozdělit v poměru počtu odpracovaných hodin. Kolik každý dostane?

23) Délky stran trojúhelníku jsou v poměru 4 : 3 : 6. Obvod trojúhelníku je 221 mm. Urči délky jeho stran.

24) Vypočítej velikost vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, které jsou v postupném poměru 7 : 9 : 4.

25) Strany trojúhelníku jsou v poměru 2 : 4 : 3. Nejdelší strana měří 16 cm. Vypočítej obvod trojúhelníku.

26) Dvě čísla jsou v poměru 3 : 2. Jejich rozdíl je 3. Jaké je větší číslo?

27) Dvě čísla jsou v poměru 5 : 11. Jejich rozdíl je 12. Jaké je menší číslo?

28) Poměr dívek a chlapců ve třídě je 4 : 5. Dívek je 12. Kolik je ve třídě dětí?

29) Mám v pytlíku bílé a černé kuličky v poměru 9 : 4. Bílých kuliček je 27. Kolik je černých?

30) Na stavební směs je potřeba písek a cement v poměru 6 : 5. Kolik kg písku bylo použito na směs o váze 44 kg?

31) Dvě čísla jsou v poměru 5 : 11. Jejich součet je 80. Jaké je menší číslo?

32) Rychlost nákladního a osobního auta byla v poměru 2 : 5. Jakou trasu ujelo nákladní auto, jestliže za stejnou dobu ujelo osobní auto 60 km?

33) Poměr dívek a chlapců ve třídě je 3 : 2. Dívek je 12. Kolik je ve třídě chlapců?

34) Dvě čísla jsou v poměru 4 : 3. Jejich součin je 48. Jaká jsou to čísla?

35) Zmenšete číslo 15 v poměru 1 : 5.

36) Magda nakoupila na ovocný salát 0,5 kg jablek a 0,5 kg broskví. Její nákup stál 75 Kč. Cena jablek a broskví za 1 kg byla v poměru 7 : 8. Kolik stál 1 kg broskví?

37) Délka původního obrázku byla 28 cm, jeho šířka 21 cm. Aby mohl být otištěn v učebnici, byly jeho rozměry zmenšeny v poměru 2 : 7. Jaká byla délka otištěného obrázku v učebnici?

38) Na stavební směs je potřeba kvalitní beton. Poměr písku a cementu je v tomto případě v poměru 5 : 1. Kolik kg cementu je potřeba na 55 kg písku?

39) Dva brigádníci trhali v sadu jablka. První odpracoval 25 hodin, druhý pak 15 hodin. Za svoji práci dostali dohromady 6 000 Kč. Peníze si spravedlivě rozdělili podle počtu odpracovaných hodin. Kolik dostal první brigádník?

40) Malíř při malování bytu rozředil 10 litrů Primalexu vodou v poměru 2 : 3. Kolik vody do barvy přidal?

41) Délka a šířka obdélníkové zahrady jsou v poměru 4 : 6. Kolik pletiva budeme potřebovat na jednu kratší stranu zahrady, jestliže je celkový obvod zahrady 100 metrů?

42) Postřik na plevel na chodníku se ředí vodou v poměru 1 : 200. Tatínek si spočítal, že na celý chodník potřebuje 10 ml neředěného postřiku. Kolik mililitrů výsledného roztoku získal?

43) Trám uříznutý z čerstvě pokáceného stromu má hmotnost 80 kg. Uschnutím se jeho hmotnost zmenší v poměru 3 : 5. Kolik bude trám po uschnutí vážit?

44) Tatínek si při malování bytu rozředil 5 litrů Primalexu vodou v poměru 2 díly Primalexu ku 3 dílům vody. Kolik litru vody přidal? Kolik litru naředěné barvy měl celkem?

45) Z mladších dětí ve skupině je 6 šestiletých a 9 sedmiletých. Zbytek skupiny tvoří starší děti. Poměr počtu mladších dětí ku počtu starších je 5:4.

45.1 Kolik starších dětí je ve skupině?

45.2 Vyjádřete postupným poměrem v základním tvaru počet dětí šestiletých, sedmiletých a starších.

46) Ceny za 10 dkg bonbónu jednotlivých druhu jsou 24 korun, 27 korun a 42 korun. Z těchto tří druhů bonbónů byla namíchána směs v poměru vah 5 : 2 : 3.

46.1 Kolik korun stálo půl kila směsi?

46.2 Kolik gramů nejdražších bonbónu bude v této směsi, je-li naváženo množství za 100 korun?

47) Každé dítě si vybralo studium jednoho cizího jazyka. Počty dětí studujících angličtinu a němčinu jsou v poměru 9 : 5. Počty dětí studujících angličtinu a francouzštinu jsou v poměru 6 : 5.

47.1 Určete postupný poměr počtu dětí studujících cizí jazyky v pořadí angličtina, francouzština

a němčina.

47.2 Určete nejmenší možný (nenulový) počet dětí studujících cizí jazyky.

47.3 Určete největší možný počet dětí studujících jazyky, nepřesáhne-li číslo 150.

CMP