Poměr

1) Na nádobě s barvou je napsáno, že barva se má ředit vodou v poměru 3 : 1. Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení:

A) 3:1 se čte jako tři ku jedné. ANO/NE
B) Na jeden díl barvy dám 3 díly vody. ANO/NE
C) Pořadí členů poměru není důležité. ANO/NE
D) 6 litrů barvy musím ředit 2 litry vody. ANO/NE

 

2) Rozhodni o pravdivosti následujících tvrzení:

A) Poměr bílých čtverečků ku zeleným je 1:4 ANO/NE
B) Poměr modrých a žlutých čtverečků ku zeleným je 5:4 ANO/NE
C) Poměr fialových čtverečků k modrým je 1:3 ANO/NE
D) Poměr červených čtverečků k bílým je 3:10 ANO/NE

 

3)     Rozděl úsečku v daném poměru:

4) Doplň tabulku:

Poměr Zkrať Rozšiř Zkrať na zákl. tvar
třemi pěti dvěma čtyřmi
60 : 90
45 : 30
60 : 15

 

5) Zkrať poměry na základní tvar:

a) 6 : 4 b) 8 : 2 c) 9 : 27 d) 10 : 15 e) 24 : 18
f) 18 : 6 g) 22 : 10 h) 50 : 100 i) 900 : 200 j) 700 : 140
k) 0,2 : 0,7 l) 1,5 : 2,5 m) 3,6 : 0,9 n) 7 : 1,4 o) 1,8 : 0,03
p) 0,7 : 1,1 q) 0,09 : 0,2 r) 0,6 : 0,36 s) 0,12 : 6 t) 1,4 : 2

 

6) Doplň místo hvězdičky správná čísla tak, aby platila rovnost:

a) 2 : 3 = \ast : 15 b) \ast : 7 = 2 : 14
c) 3 : 11 = 15 : \ast d) 2 : \ast = 10 : 5
e) 3 : 8 = \ast : 24 f) \ast : 13 = 25 : 65
g) 11 : 17 = 33 : \ast h) 5 : \ast = 35 : 42

 

7) Doplň do čtverečků správná čísla tak, aby se poměr zachoval:

2 : 5 = \square : 10 = 12 : \square = \square : 15 = \square : 60 = 8 : \square

 

8) Změň číslo 10 v poměru:

  1.  2 : 1
  2.  5 : 2
  3.  6 : 3
  4.  8 : 5

 

9) Změň číslo 24 v poměru:

  1.  1 : 2
  2.  2 : 6
  3.  3 : 8
  4.  5 : 6

 

10) Změň v poměru 3 : 7 tato čísla:

a) 7 b) 14 c) 21 d) 28
e) 35 f) 49 g) 63 h) 91

 

CMP