Měřítko

1) Urči měřítko mapy nebo plánu:

 1. 3 cm na mapě odpovídají 60 km
 2. 90 km je znázorněno jako 4,5 cm
 3. 1200 km je úsečka dlouhá 6 cm
 4. 6 cm na mapě znázorňuje 180 km
 5. 4 cm na plánu odpovídají 100 m ve skutečnosti
 6. 8 cm na plánu odpovídá 200 m ve skutečnosti
 7. 4 cm na plánu odpovídají 50 km ve skutečnosti
 8. 15 cm na plánu odpovídá 240 m ve skutečnosti


2)
Urči vzdálenost ve skutečnosti, jestliže

 1. měřítko je 1:40 000 a vzdálenost na mapě je 5 cm
 2. na mapě s měřítkem 1:800 000 je 6 cm
 3. na mapě s měřítkem 1:1 000 000 je 20 cm
 4. na mapě s měřítkem 1:1 000 000 je 5,6 cm
 5. na mapě s měřítkem 1:800 000 je znázorněna 25 cm
 6. měřítko je 1:40 000 a vzdálenost je 24 cm na mapě

3) Urči, jaké vzdálenosti odpovídá na mapě

 1. s měřítkem 1:300 000 vzdálenost 150km
 2. s měřítkem 1:400 délka 36m
 3. s měřítkem 1:5000 délka 6,5km
 4. s měřítkem 1:300 000 vzdálenost 270km
 5. s měřítkem 1:400 délka 56km
 6. s měřítkem 1:50 000 000 délka 300km

 

 

8) Při plánování turistického výletu žáci použili mapu s měřítkem 1 : 40 000. Na mapě si vyměřili trasu délky 45 cm. Žáci chodí průměrnou rychlostí 5 km/hod. Kolik času potřebují na projití trasy bez zastávek?

A) Více než 6 hodin.

B) Více než 5 hodin, ale maximálně 6 hodin.

C) Od 4 do 5 hodin.

D) Méně než 4 hodiny.

 

9) V jakém měřítku je zakreslena mapa, je-li na ní znázorněna 15km trasa od nádraží ke zřícenině čarou délky 30 cm?

A) 1 : 2 000

B) 1 : 5 000

C) 1 : 20 000

D) 1 : 50 000

 

10) Jak velikou skutečnou vzdálenost vyznačil na mapě s měřítkem 1:20 000 mravenec, který rychlostí 4 cm za 1 sekundu zdolal celý úsek za půl minuty?

 

11) V měřítku 1 : 250 000 vyznačte na úsečce vzdálenost 15 km.

CMP