Výsledky

Pojem funkce

1)  \displaystyle a)\ D=\left\{ 1;2;3;4;5 \right\},\ H=\left\{ 1;-1;-3;-5;-7 \right\},  \displaystyle b)\ D=\left\{ 2;5;8;11;14 \right\},\ H=\left\{ 1;\frac{2}{5};\frac{1}{4};\frac{2}{11};\frac{1}{7} \right\},  \displaystyle c)\ D=\left\{ -2;-1;0;1;2 \right\},\ H=\left\{ 0;2;8 \right\},  \displaystyle d)\ D=\left\{ -2;-1;0;1;2 \right\},\ H=\left\{ -8;-1;0;1;8 \right\}


 

2)  Zadáním funkce nejsou tabulky b) a f), protože jednomu číslu z definičního oboru jsou přiřazena dvě (nebo i více) reálná čísla (dvě hodnoty funkce)


 

3)  \displaystyle a)\ \left\{ -13;-10;-7;-4;-1 \right\},  \displaystyle b)\ \left\{ 11;6;1;-4;-9 \right\},  \displaystyle c)\ \left\{ -\frac{7}{5};-\frac{3}{5};-\frac{2}{5};0;\frac{1}{2} \right\},  \displaystyle d)\ \left\{3,5;4;0;1;2,4 \right\},  \displaystyle e)\ \left\{ 1;-2;-2\frac{3}{4};-2\frac{7}{16};0 \right\},  \displaystyle f)\ \left\{ -7;-0,25;1\frac{3}{4};1\frac{5}{9};-3 \right\}


 

4)  \displaystyle a)\ x\in \left( -\infty ;+\infty  \right),  \displaystyle b)\ x\in \left( -\infty ;+\infty  \right),  \displaystyle c)\ x\in \left( -\infty ;0 \right)\cup \left( 0;+\infty  \right),  \displaystyle d)\ x\in \left( -\infty ;0 \right)\cup \left( 0;+\infty  \right),  \displaystyle e)\ x\in \left( -\infty ;1 \right)\cup \left( 1;+\infty  \right),  \displaystyle f)\ x\in \left( -\infty ;-4 \right)\cup \left( -4;+\infty  \right),  \displaystyle g)\ x\in \left( -\infty ;\frac{3}{2} \right)\cup \left( \frac{3}{2};+\infty  \right),  \displaystyle h)\ x\in \left( -\infty ;-\frac{5}{4} \right)\cup \left( -\frac{5}{4};+\infty  \right)


 

Graf funkce

1)   \displaystyle a)\ \left\{ \varnothing \right\};\quad b)\ x=-\frac{1}{2};\quad c)\ x=\frac{3}{4};