Výsledky

Pojem funkce

1)  \displaystyle a)\ D=\left\{ 1;2;3;4;5 \right\},\ H=\left\{ 1;-1;-3;-5;-7 \right\},  \displaystyle b)\ D=\left\{ 2;5;8;11;14 \right\},\ H=\left\{ 1;\frac{2}{5};\frac{1}{4};\frac{2}{11};\frac{1}{7} \right\},  \displaystyle c)\ D=\left\{ -2;-1;0;1;2 \right\},\ H=\left\{ 0;2;8 \right\},  \displaystyle d)\ D=\left\{ -2;-1;0;1;2 \right\},\ H=\left\{ -8;-1;0;1;8 \right\}


 

2)  Zadáním funkce nejsou tabulky b) a f), protože jednomu číslu z definičního oboru jsou přiřazena dvě (nebo i více) reálná čísla (dvě hodnoty funkce)


 

3)  \displaystyle a)\ \left\{ -13;-10;-7;-4;-1 \right\},  \displaystyle b)\ \left\{ 11;6;1;-4;-9 \right\},  \displaystyle c)\ \left\{ -\frac{7}{5};-\frac{3}{5};-\frac{2}{5};0;\frac{1}{2} \right\},  \displaystyle d)\ \left\{3,5;4;0;1;2,4 \right\},  \displaystyle e)\ \left\{ 1;-2;-2\frac{3}{4};-2\frac{7}{16};0 \right\},  \displaystyle f)\ \left\{ -7;-0,25;1\frac{3}{4};1\frac{5}{9};-3 \right\}


 

4)                


 

Graf funkce

1)   \displaystyle a)\ \left\{ \varnothing \right\};\quad b)\ x=-\frac{1}{2};\quad c)\ x=\frac{3}{4};

CMP