Graf funkce

Je dána funkce \displaystyle \ y=\frac{2x+1}{x-2}\ .Určete pro která x platí:

\displaystyle a)\ y=2;\quad b)\ y=0;\quad c)\ y=-2

Určete, které z následujících grafů patří mezi grafy funkcí:

a)
c)
e)g)

b)d)
f)h)

CMP