Slovní úlohy

Na obrázku je 6 obrazců, jeden obrazec má zadaný obsah. Nejdříve vypočítej obsahy S1, S2, S3, S4, S5. Dále rozhodni o pravdivosti daných tvrzení:

A) S1+S2<S3 ANO/NE
B) S4 : S5 = 3 : 7 ANO/NE
C) obsah S4 je tři čtvrtiny obsahu S2 ANO/NE
D) obsah S1 je o 50% menší než obsah S4 ANO/NE
CMP