Čtyřúhelník

1) Vypočítej obsahy následujících čtyřúhelníků:

2) Obsah čtverce ABCD je 24 cm²:

  1. Jaký je obsah trojúhelníku ABC?
  2. Jaký je obsah čtverce BDEF?
  3. Jaký je obsah lichoběžníku BCGF?

3) Urči obsahy následujících 4 čtyřúhelníků na obrázku.

CMP