1)      Ze vzorce pro výpočet mechanické práce  \huge W=F\cdot s   vyjádřete a) sílu F, b) dráhu s

2)      Ze vzorce pro výpočet hustoty  \displaystyle \rho =\frac{m}{V}   vyjádřete a) hmotnost m, b) objem V

3)      Ze vzorce pro obsah kosočtverce   \displaystyle S=\frac{{{u}_{1}}\cdot {{u}_{2}}}{2}   vyjádřete u1.

4)      Ze vzorce pro výpočet obsahu lichoběžníka vyjádřete výšku v.

5)      Ze vzorce pro výpočet obsahu čtverce vyjádřete délku strany a.

6)      Ze vzorce pro výpočet obsahu obdélníka vyjádřete stranu b.

7)      Ze vzorce pro výpočet obsahu kosočtverce vyjádřete výšku v.

8)      Ze vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníka vyjádřete stranu c.

9)      Ze vzorce pro výpočet obsahu lichoběžníka vyjádřete základnu a.

10)      Ze vzorce pro výpočet obsahu kruhu vyjádřete poloměr r.

11)      Ze vzorce pro výpočet povrchu krychle vyjádřete délku hrany a.

12)      Ze vzorce pro výpočet povrchu kvádru vyjádřete hranu b.

13)      Ze vzorce pro výpočet objemu kvádru vyjádřete hranu a.

14)      Ze vzorce pro výpočet objemu rotačního válce  \displaystyle V=\pi {{r}^{2}}v  vyjádřete poloměr podstavy.

15)      Ze vzorce pro výpočet povrchu rotačního válce  \displaystyle S=2\pi r\left( r+v \right)  vyjádřete výšku.

16)      Ze vzorce pro výpočet objemu kužele  \displaystyle V=\frac{1}{3}\pi {{r}^{2}}v  vyjádřete výšku.

17)      Ze vzorce pro výpočet povrchu koule  \textstyle S=4\pi {{r}^{2}}  vyjádřete poloměr.

18)      Ze vzorce pro výpočet tělesové úhlopříčky krychle  \textstyle u=\sqrt{3{{a}^{2}}}  vyjádřete délku hrany

 

 

 

 

CMP