Násobení a dělení

1)   Vynásobte:

\displaystyle 0,2\cdot 0,3=

 

\displaystyle 1,2\cdot 0,4=

 

\displaystyle 50\cdot 0,3=

 

\displaystyle 6\cdot 0,02=

 

\displaystyle 0,3\cdot 1,4=

 

\displaystyle 0,06\cdot 1,3=
\displaystyle 30\cdot 0,02=

 

\displaystyle 0,5\cdot 0,2=

 

\displaystyle 0,018\cdot 0,3=

 

\displaystyle 0,18\cdot 0,3=

 

\displaystyle 1,8\cdot 3=

 

\displaystyle 1,8\cdot 0,3=
\displaystyle 0,02\cdot 0,02=

 

\displaystyle 0,3\cdot 0,03=

 

\displaystyle 0,4\cdot 4=

 

\displaystyle 0,5\cdot 50=

 

\displaystyle 0,06\cdot 0,06=

 

\displaystyle 0,7\cdot 0,007=

 

2)   Vynásobte:

\displaystyle 8\cdot 0,008=

 

\displaystyle 0,9\cdot 0,9=

 

\displaystyle 0,01\cdot 0,01=

 

\displaystyle 1\cdot 0,1=

 

\displaystyle 0,5\cdot 0,6=

 

\displaystyle 0,06\cdot 1,2=
\displaystyle 4,8\cdot 5,6=

 

\displaystyle 1,4\cdot 8,2=

 

\displaystyle 0,15\cdot 4,2=

 

\displaystyle 0,21\cdot 0,2=

 

\displaystyle 1,7\cdot 0,3=

 

\displaystyle 12,4\cdot 1,2=
\displaystyle 0,11\cdot 1,1=

 

\displaystyle 0,12\cdot 12=

 

\displaystyle 1,3\cdot 1,3=

 

\displaystyle 0,14\cdot 0,14=

 

\displaystyle 0,19\cdot 0,11=

 

\displaystyle 1,9\cdot 0,012=

 

3)   Vynásobte:

\displaystyle 1,8\cdot 1,3=

 

\displaystyle 0,17\cdot 14=

 

\displaystyle 0,16\cdot 1,5=

 

\displaystyle 0,015\cdot 0,16=

 

\displaystyle 14\cdot 0,017=

 

\displaystyle 13\cdot 1,8=
\displaystyle 2,1\cdot 3,1=

 

\displaystyle 2,2\cdot 0,32=

 

\displaystyle 2,3\cdot 0,033=

 

\displaystyle 2,4\cdot 3,4=

 

\displaystyle 0,25\cdot 3,5=

 

\displaystyle 0,26\cdot 36=
\displaystyle 0,27\cdot 0,37=

 

\displaystyle 0,31\cdot 0,89=

 

\displaystyle 0,32\cdot 8,8=

 

\displaystyle 3,3\cdot 8,7=

 

\displaystyle 0,34\cdot 86=

 

\displaystyle 0,033\cdot 850=

 

4)   Vynásobte:

\displaystyle 32\cdot 0,084=

 

\displaystyle 4,1\cdot 7,9=

 

\displaystyle 0,42\cdot 0,078=

 

\displaystyle 43\cdot 0,77=

 

\displaystyle 5,1\cdot 6,7=

 

\displaystyle 0,52\cdot 0,67=
\displaystyle 0,53\cdot 68=

 

\displaystyle 0,7\cdot 3,2=

 

\displaystyle 0,23\cdot 0,5=

 

\displaystyle 5,8\cdot 0,11=

 

\displaystyle 0,6\cdot 1,3=

 

\displaystyle 0,09\cdot 11,1=
\displaystyle 0,63\cdot 0,9=

 

\displaystyle 0,17\cdot 0,12=

 

\displaystyle 1,5\cdot 0,3=

 

\displaystyle 3,7\cdot 4,1=

 

\displaystyle 8,1\cdot 0,9=

 

\displaystyle 4,4\cdot 0,7=

 

5)   Vydělte:

\displaystyle 0,06:0,3=

 

\displaystyle 0,48:0,4=

 

\displaystyle 15:0,3=

 

\displaystyle 0,12:0,02=

 

\displaystyle 0,42:1,4=

 

\displaystyle 0,078:1,3=
\displaystyle 0,6:0,02=

 

\displaystyle 0,1:0,2=

 

\displaystyle 0,0054:0,3=

 

\displaystyle 0,054:0,3=

 

\displaystyle 5,4:3=

 

\displaystyle 0,54:0,3=
\displaystyle 0,004:0,02=

 

\displaystyle 0,09:0,03=

 

\displaystyle 1,6:4=

 

\displaystyle 25:50=

 

\displaystyle 0,036:0,06=

 

\displaystyle 0,0049:0,007=

 

6)   Vydělte:

\displaystyle 0,064:0,008=

 

\displaystyle 0,81:0,9=

 

\displaystyle 0,0001:0,01=

 

\displaystyle 0,1:0,1=

 

\displaystyle 0,3:0,6=

 

\displaystyle 0,072:1,2=
\displaystyle 26,88:5,6=

 

\displaystyle 11,48:8,2=

 

\displaystyle 0,63:4,2=

 

\displaystyle 0,042:0,2=

 

\displaystyle 0,51:0,3=

 

\displaystyle 14,88:1,2=
\displaystyle 0,121:1,1=

 

\displaystyle 1,44:12=

 

\displaystyle 1,69:1,3=

 

\displaystyle 0,0196:0,14=

 

\displaystyle 0,0209:0,11=

 

\displaystyle 0,0228:0,012=

 

7)   Vydělte:

\displaystyle 2,34:1,3=

 

\displaystyle 2,38:14=

 

\displaystyle 0,24:1,5=

 

\displaystyle 0,0024:0,16=

 

\displaystyle 0,238:0,017=

 

\displaystyle 23,4:1,8=
\displaystyle 6,51:3,1=

 

\displaystyle 0,704:0,32=

 

\displaystyle 0,0759:0,033=

 

\displaystyle 8,16:3,4=

 

\displaystyle 0,875:3,5=

 

\displaystyle 9,36:36=
\displaystyle 0,0999:0,37=

 

\displaystyle 0,2759:0,89=

 

\displaystyle 2,816:8,8=

 

\displaystyle 28,71:8,7=

 

\displaystyle 29,24:86=

 

\displaystyle 28,05:850=

 

8)   Vypočtěte:

\displaystyle 0,2\cdot \left( 0,1+0,2 \right)=

 

\displaystyle \left( 1+0,2 \right)\cdot 0,4=

 

\displaystyle 50\cdot \left( 0,25+0,05 \right)=

 

\displaystyle \left( 0,01+0,01 \right)\cdot 6=

 

\displaystyle 0,3\cdot \left( 0,6+0,9 \right)=

 

\displaystyle \left( 1,29+0,01 \right)\cdot 0,6=
\displaystyle \left( 0,72-0,22 \right)\cdot 0,2=

 

\displaystyle 0,3\cdot \left( 0,118-0,018 \right)=

 

\displaystyle \left( 5-0,2 \right)\cdot 5,6=

 

\displaystyle 8,2\cdot \left( 2-0,6 \right)=

 

\displaystyle \left( 1,15-1 \right)\cdot 4,2=

 

\displaystyle 3,4\cdot \left( 2,66-0,26 \right)=

 

9)   Vypočtěte:

\displaystyle 0,06:\left( 0,22+0,08 \right)=

 

\displaystyle 0,6:\left( 0,22-0,02 \right)=

 

\displaystyle 0,54:\left( 0,6+1,2 \right)=

 

\displaystyle \left( 0,71-0,41 \right):0,6=

 

\displaystyle \left( 0,12+0,001 \right):0,11=

 

\displaystyle 0,12:\left( 0,72-0,66 \right)=
\displaystyle \left( 3,4-1,6 \right):9=

 

\displaystyle 25:\left( 0,82-0,32 \right)=

 

\displaystyle \left( 0,5+0,31 \right):0,9=

 

\displaystyle 1,44:\left( 0,8+0,4 \right)=

 

\displaystyle \left( 22,35-12,45 \right):11=

 

\displaystyle \left( 3,0321-2,7621 \right):0,9=

 

10)   Vypočtěte:

\displaystyle \left( 0,2+0,5 \right)\cdot \left( 3,7-0,2 \right)=

 

\displaystyle \left( 7,2+5,2 \right)\cdot \left( 2,51-1,31 \right)=
\displaystyle \left( 0,8+0,64 \right):\left( 0,51+0,69 \right)=

 

\displaystyle \left( 2\cdot 4,02+0,12 \right):\left( 3\cdot 0,9-0,3 \right)=

 

11)   Vypočtěte:

a) \, 9,807-6,12=

b) \, 3,42\cdot 0,2=

c) \, 0,63:0,07=

d)\, 1,02:0,2=

e)\left ( 1,4+0,2 \right )\cdot \left (1-0,2 \right )=

f)\, 15:0,003=

g)\, 3,5-\left ( 1,2+1,02 \right )=

h)\, 6-4\cdot \left ( 3,5-2,5 \right )=

i)\, 3,2-1,3\cdot \left ( 0,6-0,22 \right )=

CMP