13. práce

1)        Kruhový záhon o průměru 10 m se má osázet begóniemi. Na jednu sazenici je zapotřebí 2 dm2. 1g semena má 5 000 zrn, jejichž klíčivost je 85 %. Pěstební odpad od výsevu do výsadby je 20 % z klíčících rostlin.  Určete hmotnost semen (v desetinách gramů), která se musí vyset, aby bylo zajištěno osázení květinového záhonu.

2)       Na přípravu švestkových knedlíků z bramborového těsta pro 4 osoby je třeba 560 g brambor, 2 vejce, 200 g mouky, 48 g másla, 16 g cukru, 24 g tvarohu a 3/5 kg švestek. Vypočtěte spotřebu surovin pro přípravu knedlíků pro 15 osob.

3)        Pole obdélníkového tvaru o rozměrech 560 m a 380 m mělo výnos 20 tun na hektar brambor. Kolik hektolitrů lihu se získalo z tohoto pole, jestliže z 8 tun brambor se vyrobí 10,2 hl lihu?

4)        Vypočtěte:

\displaystyle \left( 2{{c}^{2}}-cd+3{{d}^{2}} \right)\cdot \left( 5c-4d \right)=

5)        Vypočtěte povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu s podstavnou hranou a = 60 cm a výškou v = 40 cm.

6)        Rozložte na součin výraz

\displaystyle 2s\left( 3v-1 \right)-4\left( 1-3v \right)

a správnost výpočtu ověřte dosazením s = 2, v = 4.

7)        Rozložte na součin dané výrazy:

\displaystyle a)\quad 4{{m}^{2}}{{k}^{4}}-49{{m}^{4}}{{k}^{2}}=

\displaystyle b)\quad 9{{v}^{2}}{{s}^{2}}-4{{r}^{2}}{{v}^{2}}-9{{u}^{2}}{{s}^{2}}+4{{u}^{2}}{{r}^{2}}=

8)        Řešte rovnici:

\displaystyle 4-\frac{7-6u}{5}=3+\frac{7-3u}{10}+\frac{u+1}{2}